Hjem Få hjælp Blog Gå til app
Skift sprog: English

Dashboard

Når du logger ind i tracezilla, bliver du vist et dashboard.

Dashboardet består af en række elementer (også kaldet widgets), som kan flyttes rundt med musen.

Det er muligt at fjerne elementer fra dashboardet ved at klikke på krydset i øverste højre hjørne af hvert element. Du kan tilføje elementer ved at klikke på +Tilføj element i øverste højre hjørne af dashboardet og vælge et element fra listen.

Du kan finde tilbage til dit dashboard ved at klikke på t‘et i øverste venstre hjørne.

Som standard vil dit dashboard bestå af følgende elementer:

 • Månedligt salg og dækningsbidrag
 • Lagerværdisætning
 • Applikationsflow
 • Certifikatadvarsler

 

Applikationsflow

Applikationsflowet er et flowdiagram, som viser varernes vej gennem appliaktionen og de funktioner som er tilknyttet.

 • Du får råvarer på lager ved at oprette en indkøbsordre.
 • Varerne kommer på lager som varepartier.
 • Du kan producere færdigvarer af dine råvarer ved at oprette en produktionsordre.
 • Du kan flytte dine varepartier mellem lagre med en lagerordre.
 • Du kan sælge varepartierne via en salgsordre.
 • Når varerne sælges, kommer varepartierne på en faktura.
 • Skal varepartierne returneres, oprettes en returordre, hvor varepartierne kommer på en kreditnota.
 • Kreditering også være nødvendigt i andre tilfælde.

Partnere, udgifter og leveringer går på tværs af flowet og anvendes i alle dele af flowet.

Du kan klikke på det enkelte ikon for at gå til funktionen fx kan du klikke på Salg for at gå til oversigten over dine salgsordrer.

 

Månedligt salg og dækningsbidrag

I elementet vises en graf illustreret som et søjlediagram. Søjlediagrammet viser din samlede indtjening, dine forventede omkostninger, dit forventede dækningsbidrag (på baggrund af det budgetterede) og dit faktiske dækningsbidrag. Læs mere om nøgletal nøgletal.

Du kan skifte mellem at få vist diagrammet pr. leveringsmåned dvs. den måned hvor leveringen har fundet sted eller pr. ordremåned dvs. den måned hvor ordren er oprettet.

Fra elementet kan du benytte genvejen til at gå til salgsrapporten.

 

Lagerværdisætning

Søjlediagrammet viser lagerværdien baseret på de forventede kostpriser det seneste år. Hvis du har slået udvidelsen Faktisk kostprisberegning til, vil du også kunne få vist lagerværdisætningen baseret på de faktiske kostpriser.

Fra elementet kan du benytte genvejen til at gå til rapporten for lagerværdisætning.

 

Certifikatadvarsler

Du kan tilføje certifikater til dine partnere og varepartier i tracezilla. Certifikater til varearter kan tilknyttes som filer eller via certificeringsorganet. Dette element viser advarsler for certifikater tilknyttet partnere.

Når der er en måned til et certifikat udløber, vil det blive vist her med teksten Udløber snart. Når et certifikat ikke længere er gyldigt, vil det blive vist her med teksten Udløbet. Du kan bruge genvejen illustreret som et håndtryk til at gå til partneren, hvorfra du kan redigere certifikatet.

×

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få de nyeste vejledninger i din indbakke.

Vejledninger

Kom godt i gang

Ofte oplevede problemer

Import og eksport af data

Integrationer

Stamdata

Opsætning

Ordrestyring

Lagerstyring

Finansiel

Rapporter

Øvrige

Handel