Hjem Få hjælp Blog Gå til app
Skift sprog: English

Forecasting

Om forecasting

Forecasting gør det nemt at planlægge din produktion og dine indkøb i forhold til dit salg. Du kan planlægge både uger, måneder og år ud i fremtiden.

Forecasting anvendes til at estimere fremtidig salg på baggrund af salg i en tidligere periode. Du kan også indtaste dit forventede salg. Ud fra estimatet kan du få tracezilla til at beregne, hvor meget der skal produceres. På baggrund af beregningen kan du planlægge produktionen.

Med dine planlagte produktioner, kan du få tracezilla til at beregne ud fra opskrifter, hvilke mængder råvarer du får behov for. I beregningen tager tracezilla højde for varernes genbestillingspunkt og din nuværende lagerbeholdning.

I forecastingen kan du nu få overblik over de varer, som forventes at mangle forsyning på, som skal bestilles hos en bestemt leverandør. Herfra kan du oprette en indkøbsordre og sende bestillingen til leverandøren.

 

Flowet vil i de fleste tilfælde se således ud for produktionsvirksomheder:
1. Estimer for salg eller indtast forventet salg
2. Indtast forventet forsyning af færdigvarer så det møder forsyningskrav fra salg
3. Estimer forsyning af råvarer til produktion
4. Opret produktionsordrer og indkøbsordrer

 

Estimér forecast for salg

 1. Klik på Lager i topmenuen og vælg Forecasting i dropdown-menuen. Hvis du i forvejen er på forecasting-siden for Forsyning, skal du klikke på knappen Salg i øverste højre hjørne.
 2. Angiv hvilke(n) vareart(er) du ønsker at estimere forecast for i valgmenuen til venstre.
 3. I rækken Forventet i tabellen kan du nu - for hver vareart - indtaste dit forventede salg for en given uge eller måned.
 4. Vælg de varearter du ønsker at lave estimater for ved at sætte flueben i de små firkanter. Du kan også klikke på knappen Vælg alle.
 5. Vælg periode Fra og Til. Klik herefter Estimér forecast.
 6. I dialogboksen kan du nu påføre en trend for eller angive en korrektion af det forventede salg i procent. Du kan angive om det skal gælde for
  • Det nuværende forecast i perioden
  • Samme periode forudgående år
  • Periode af samme længde, forud for perioden
 7. Klik Beregn.

 

Konvertér forecast til ordrer

 1. Klik på Lager i topmenuen og vælg Forecasting i rullemenuen.
 2. Angiv hvilke(n) vareart(er) du ønsker at estimere salg for i valgmenuen til venstre.
 3. I rækken Forventet i tabellen kan du nu - for hver vareart - indtaste dit forventede salg for en given uge eller måned i de gule felter.
 4. Klik på knappen Forsyning i øverste højre hjørne. Nu vil du få vist beholdning, planlagte forsyninger og forventede salg for de varearter du har valgt.
 5. I venstre side kan du nu vælge en specifik leverandør under filteret Metode til udvælgelse af varearter. I oversigten vil du nu se de varearter, som der er sat op med partnerrelationer på varearten.
 6. Du har mulighed for at sætte et flueben der skjuler varer, hvor der ikke mangler forsyning. Sæt flueben ved Kun med mangl. fors. (placeret øverst).
 7. Vælg de varearter du ønsker at oprette ordrer for ved at sætte flueben i de små firkanter. Du kan også klikke på knappen Vælg alle.
 8. Vælg periode Fra og Til. Klik herefter Opret ordre. tracezilla forudfylder leverandør/producentfeltet ved oprettelse af ordre fra forecast, hvis denne er valgt i filteret til venstre ved navn Metode til udvælgelse af varearter.
 9. Vælg Indkøbsordre eller Produktionsordre.
 10. Udfyld ordredetaljerne. Du kan følge vejledningerne til at oprette indkøbsordrer her eller til produktionsordrer her. Ordren vil blive oprettet med de valgte varearter.
  • Mængderne vil blive fastsat, så de ikke på noget tidspunkt kommer under genbestillingspunktet i den valgte periode. Du kan ændre genbestillingenspunktet under Varearter.
  • Ordredatoen er fastsat efter varearten med den længste lead time og leveringsdatoen er sat til begyndelsen af den valgte periode. Du kan ændre i varearternes lead time under Varearter.
 11. Klik Gem.

 

Vejledning til rækkerne i tabellen

Salg

Ordret De salgsordrer, du allerede har tastet.
Tilbud De salgstilbud, du allerede har tastet.
Forventet Her kan du taste dit forventede salg for varearten. Dette er den eneste række du kan taste i. De øvrige rækker angiver hvad der allerede er oprettet af salgsordrer og salgstilbud.

Forsyning

Forsyning Den forsyning der bliver tilført i den pågældende periode fra produktions- eller indkøbsordrer.
Forventet forsyning Dette er et skrivefelt. Her kan du indtaste en forventet forsyning.
- (Faktisk salg/tilbud) Det faktiske salg på de salgsordrer og -tilbud, der allerede er tastet.
- Forventet salg Her kan du taste dit forventede salg for varearten. Dette er den eneste række du kan taste i. De øvrige rækker er beregninger på baggrund af lagerbevægelser og af det du har tastet.

Hvis du allerede har tastet et forventet salg på salgs-forecastingssiden, vil det fremgå her.

NB. Det forventede salg skal inkludere det faktiske salg/tilbud.
- (Forbrugt i produktion) Angiver hvad der evt. er blevet brugt af varearten til produktion i perioden.
- Estimeret forbrug i produktion Dette er den forventede mængde forbrugte råvarer i produktion.
- Justeringer Angiver evt. spild og tab i perioden.
= Lagerbevægelser Opsummerer de samlede lagerbevægelser, dvs. hvad der samlet set forventes at gå ind eller ud af lageret i perioden.
Beholdning primo Din lagerbeholdning ved starten af perioden.
Beholdning ultimo Din lagerbeholdning ved slutningen af perioden.

 

Inden du begynder at bruge forecasting-funktionen

Forecasting-funktionen benytter data fra varearter og opskrifter. Derfor kan du med fordel gennemgå følgende, inden du benytter estimatet og opretter ordrer på baggrund af forecastingen:

 • Sæt partnerrelationer op på varearter, hvis du ønsker at anvende forecastet på baggrund af leverandører af råvarer og færdigvarer som sælges til bestemte kunder.
 • Gør varearter og opskrifter inaktive, som ikke længere er i brug.
 • Gennemse og opdatér de varearter og mængder af disse som er angivet i opskrifter.
 • Sæt et genbestillingspunkt for varearter, dvs. en minimumsbeholdning for hvornår der skal bestilles nye forsyninger af en vare.
 • Angiv lead time for varearter, dvs. varigheden mellem varen bestilles til den forventes leveret.
 • Sæt evt. pakkestørrelser op for indgående ordrelinjer. Dette anvendes ved oprettelse af ordrer på forsyningssiden af forecastet.
×

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få de nyeste vejledninger i din indbakke.

Vejledninger

Kom godt i gang

Ofte oplevede problemer

Import og eksport af data

Integrationer

Stamdata

Opsætning

Ordrestyring

Lagerstyring

Finansiel

Rapporter

Øvrige

Handel