Hjem Få hjælp Gå til app
Skift sprog: English

Forecasting

Forecasting gør det nemt at planlægge din produktion og dine indkøb i forhold til dit salg. Du kan planlægge både uger, måneder og år ud i fremtiden.

Funktionen er bygget op på den måde at du indtaster dit forventede salg for en given vareart. Herefter kan du se kosekvenserne for din lagerbeholdning og konvertere salget direkte til indkøbs- og produktionsordrer. Du kan også lave estimater for dit forventede salg på baggrund af tidligere salg.

Konvertér forecast til ordrer

 1. Klik på Lager i topmenuen og vælg Forecasting i dropdown-menuen.
 2. Angiv hvilke(n) vareart(er) du ønsker at estimere salg for i valgmenuen til venstre.
 3. I rækken Forventet i tabellen kan du nu - for hver vareart - indtaste dit forventede salg for en given uge eller måned.
 4. Klik på knappen Forsyning i øverste højre hjørne. Nu vil du få vist beholdning, planlagte forsyninger og forventede salg for de varearter du har valgt.
 5. Vælg de varearter du ønsker at oprette ordrer for ved at sætte flueben i de små firkanter. Du kan også klikke på knappen Vælg alle.
 6. Vælg periode Fra og Til. Klik herefter Opret ordre.
 7. Vælg Indkøbsordre eller Produktionsordre.
 8. Udfyld ordredetaljerne. Ordren vil blive oprettet med de valgte varearter.
  • Mængderne vil blive fastsat så de ikke på noget tidspunkt kommer under genbestillingspunktet i den valgte periode.
  • Ordredatoen er fastsat efter varearten med den længste lead time og leveringsdatoen er sat til begyndelsen af den valgte periode
 9. Klik Gem.

Estimér forecast

 1. Klik på Lager i topmenuen og vælg Forecasting i dropdown-menuen. Hvis du i forvejen er på forecasting-siden for Forsyning, skal du klikke på knappen Salg i øverste højre hjørne.
 2. Angiv hvilke(n) vareart(er) du ønsker at estimere forecast for i valgmenuen til venstre.
 3. I rækken Forventet i tabellen kan du nu - for hver vareart - indtaste dit forventede salg for en given uge eller måned.
 4. Vælg de varearter du ønsker at lave estimater for ved at sætte flueben i de små firkanter. Du kan også klikke på knappen Vælg alle.
 5. Vælg periode Fra og Til. Klik herefter Estimér forecast.
 6. I dialogboksen kan du nu påføre en trend for eller angive en korrektion af det forventede salg i procent. Du kan angive om det skal gælde for
  • Det nuværende forecast i perioden
  • Samme periode forudgående år
  • Periode af samme længde, forud for perioden
 7. Klik Beregn.

 

Vejledning til rækkerne i tabellen

Salg

Ordret De salgsordrer, du allerede har tastet
Tilbud De salgstilbud, du allerede har tastet.
Forventet Her kan du taste dit forventede salg for varearten. Dette er den eneste række du kan taste i. De øvrige rækker angiver hvad der allerede er oprettet af salgsordrer og salgstilbud.

Forsyning

Forsyning Den forsyning der bliver tilført i den pågældende periode fra produktions- eller indkøbsordrer.
- (Faktisk salg/tilbud) Det faktiske salg på de salgsordrer og -tilbud, der allerede er tastet.
- Forventet salg Her kan du taste dit forventede salg for varearten. Dette er den eneste række du kan taste i. De øvrige rækker er beregninger på baggrund af lagerbevægelser og af det du har tastet.

Hvis du allerede har tastet et forventet salg på salgs-forecastingssiden, vil det fremgå her.

NB. Det forventede salg skal inkludere det faktiske salg/tilbud.
- Forbrugt i produktion Angiver hvad der evt. er blevet brugt af varearten til produktion i perioden
- Justeringer Angiver evt. spild og tab i perioden
= Lagerbevægelser Opsummerer de samlede lagerbevægelser, dvs. hvad der samlet set forventes at gå ind eller ud af lageret i perioden.
Beholdning primo Din lagerbeholdning ved starten af perioden.
Beholdning ultimo Din lagerbeholdning ved slutningen af perioden.
×

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få de nyeste vejledninger i din indbakke.

Vejledninger

Kom godt i gang

Import og eksport af data

Integrationer

Stamdata

Opsætning

Ordrestyring

Lagerstyring

Finansiel

Rapporter

Øvrige