Hjem Få hjælp Blog Gå til app
Skift sprog: English

Importskabelon til partnere

Du kan hente en importskabelon for partnere, således at det er muligt at oprette eller opdatere partneroplysninger for flere partnere på samme tid. Importskabelonen indlæses derefter i tracezilla igen ved at filen uploades.

Hvis det er første gang du skal indlæse partnere, og du ikke anvender e-conomic til formålet, kan det være en fordel at oprette en enkelt partner i tracezilla inden importskabelonen hentes ned, så du kan se hvilke informationer der skal stå i hvilke felter og i hvilket format.

NB: Det er meget vigtigt at du sørger for at hente en ny version af importskabelonen, når du skal til at redigere i dataene. Det er muligt at redigere i partnere i tracezilla samtidig med at du har importskabelonen lokalt på din computer, så vent ikke for længe fx en uge med at indlæse ændringer via importskabelonen. Det kan potentielt skabe modstridende data eller overskrive ændringerne, som er foretaget i tracezilla.

I tilfælde af fejl i dataene, vil du få besked om i hvilken kolonne og række der er fejl i, samt hvad fejlen skyldes.

Importér partnere

  1. Klik på Partnere i topmenuen og vælg Find partner i undermenuen.
  2. Klik på Importér i øverste højre hjørne.
  3. Klik på Hent importskabelon i dialogvinduet.
  4. Udfyld eller rediger felterne i importskabelonen. Husk at gemme filen lokalt på din computer, når du har foretaget ændringer.
  5. Klik på Upload fil i dialogvinduet.

Partnere

Venstre kolonne i nedenstående tabel viser kolonneoverskriften i Excelarket. Højre kolonne giver en forklaring på hver kolonneoverskrift.

Overskrift på kolonne Forklaring
ID Dette ID er generet automatisk og må hverken slettes eller redigeres. Lad feltet forblive tomt eller med det på forhånd tildelte ID.
Partnernavn Her indtastes  partnerens virksomhedsnavn.

Navnet kommer til at fremgå af dokumenter, såsom fakturaer.
CVR-nr/VAT-id Her indtastes partnerens CVR-nr eller VAT-id. Du kan finde det på partnerens hjemmeside eller på Virk.dk
Land Her indtastes landekoden for partnerens hjemland fx DK for Danmark eller GB for Great Britain. Find landekoder her.
Valuta Her angives møntfoden som partneren modtager og betaler i.

Det skal angives i standardforkortelsen af valutaen i henhold til ISO 4217 fx DKK for den danske krone eller GBP for det britiske pund. Find standardforkortelsen her.
Sprog Vælg det sprog som skal fremgå af dokumenter, som sendes til partneren.

Sproget skal angives i sprogkode fx da for danish eller en for english. Find sprogkoder her.

Tekststrengene på dokumenter skal herefter oversættes. Følg vejledningen her.
Hjemmesideadresse Her angives partnerens hjemmesideadresse i formatet https://eksempel.dk/
Email Her angives partnerens e-mail fx eksempel@eksempel.com.

Denne anvendes som modtageradresse for dokumenter, fx fakturaer, når der ikke er tilføjet en kontakt til en partner.
Telefon Her indtastes partnerens telefonnummer.
Fax Her indtastes partnerens faxnummer.
Betalingsbetingelse, metode Her vælges en standard metode for betalingsbetingelse for partneren fx Netto dage. Se betalingsbetingelserne i applikationen.
Betalingsbetingelse, tekst Indtast en tekst, som passer til betalingsbetingelsens metode ovenfor fx Netto 14 dage. Se betalingsbetingelserne i applikationen.
Betalingsbetingelse, dage Indtast antal dage for betalingsbetingelsen som passer til dit valg i de to ovenstående felter fx 14.
Std. leveringsbetingelse Indtast forkortelsen for leveringsklausulen for leveringsbetingelsen for partneren i henhold til INCOTERMS fx DDP eller EXW. Læs mere om INCOTERMS.
Std. leveringsbetingelse, tekst Indtast en brugerdefineret tekst for leveringsbetingelsen for partneren. Denne bliver vist på dokumenter såsom følgesedler.
Spærret Kan være:  Ja eller Nej.

Ved oprettelse af en ny partner, skal der stå Nej.

En partner kan ikke slettes, men skal i stedet spærres. Ved at spærre partneren, kan partneren ikke anvendes i forbindelse med ordrer. Partneren vil herefter være markeret med en rød alarmmeddelelse med teksten Spærret.
Oprettet Dette felt udfyldes automatisk. Slet eller rediger ikke teksten. Lad feltet forblive tomt eller med det på forhånd tildelte tidsstempel.
Opdateret Dette felt udfyldes automatisk. Slet eller rediger ikke teksten. Lad feltet forblive tomt eller med det på forhånd tildelte tidsstempel.
×

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få de nyeste vejledninger i din indbakke.

Vejledninger

Kom godt i gang

Ofte oplevede problemer

Import og eksport af data

Integrationer

Stamdata

Opsætning

Ordrestyring

Lagerstyring

Finansiel

Rapporter

Øvrige

Handel