Hjem Få hjælp Blog Gå til app
Skift sprog: English

Importskabelon til varearter

Når du skal til at tage tracezilla-applikationen i brug, kan du læse dine varearter ind via en Excel importskabelon. Så slipper du for at taste alle dine varearter enkeltvis.

Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at lave ændringer til flere af dine varearter samtidig, kan du ligeledes bruge importskabelonen.

Importér varearter

  1. Vælg Lager i topmenuen og klik på Varearter i dropdown-menuen.
  2. Klik på knappen Importér og dernæst Hent importskabelon.
  3. Applikationen genererer nu et Exceldokument, som du kan vælge at åbne eller gemme.
  4. Hvis du allerede har varearter i tracezilla-applikationen, vil de stå som rækker i Excel-dokumentet. Hvis du ikke har varearter, vil dokumentet være tomt bortset fra kolonneoverskrifterne.
  5. Udfyld kolonnerne jf. forklaringerne i nedenstående tabel. Der skal være én række per vareart. Felterne markeret med en stjerne (*) skal udfyldes. De øvrige kan du lade være tomme eller blot udfylde for relevante varearter.
  6. Når alle relevante kolonner er udfyldt korrekt, gemmer du Excel-dokumentet på din computer og indlæser det i tracezilla. Gå til varearter ved at vælge Lager i topmenuen og klikke på Varearter i dropdown-menuen.
  7. Klik på knappen Importér og dernæst Upload fil.
  8. Varearterne oprettes nu i tracezilla-applikationen. Hvis der er fejl i opsætningen af data i Excel-arket, vil applikationen gøre opmærksom på hvad problemet er, og i hvilken række eller kolonne, så du kan rette det til og uploade igen.

Sådan læses og bruges vejledningen

Vejledningen er opdelt i afsnit som henviser til fanerne i filen. Tabellerne indeholder navnet på kolonneoverskrifterne i filen og en forklaring af, hvordan hvert felt udfyldes.

Varearter

Venstre kolonne i nedenstående tabel viser kolonneoverskriften i Excelarket. Højre kolonne giver en forklaring på hver kolonneoverskrift.

Overskrift på kolonne Forklaring
ID Dette ID bruges til at finde varearten igen, når Excelarket indlæses, så den rigtige vareart opdateres.

ID’et må IKKE ændres eller slettes.

Hvis du endnu ikke har nogen varearter, skal du bare lade feltet stå tomt.
Varenr.* Her indsætter du vareartens varenummer.
Tillad rettelser i kritiske værdier på låst vareart Kan være: Ja/Nej.

For at kunne rette i måleenheder og sporbarhed, skal der stå Ja i denne.

Advarsel: Det er kun muligt at rette i kritiske værdier, hvis en vareart ikke har været faktureret. Bemærk venligst at tracezilla vil afrunde ved ændring i målenheder på alle ordre og opskrifter. Også bagudrettet!
Navn* Her indsætter du vareartens navn, som du gerne vil have at det skal fremgå på fakturaer og andre dokumenter.
Latinsk navn Her indsætter du vareartens navn på latin, som er krav ved nogle fødevarer, fx fisk.
Slå sporbarhed til Kan være: Ja/Nej.

Sporbarhed bør som standard være slået til for fødevarer og fødevarekontaktmaterialer. I så fald skal der stå Ja i feltet.

For varer, der ikke skal sikres sporbarhed af, fx labels, udfyldes feltet med Nej.
EAN, kasseenhed Her indtaster du det EAN-nummer, der knytter sig til din kasseenhed. Hvis vareartens kasseenhed er kolli, vil det være det EAN-nummer, der knytter sig til en kolli.

Kolli-EAN angives uden foranstillet 1-tal.
EAN, måleenhed Her indtaster du det EAN-nummer, der knytter sig til din måleenhed. Hvis vareartens måleenhed er styk, vil det være det EAN-nummer, der knytter sig til et stk.
EAN, pakke Hvis pakkestørrelse er slået til på fanen Øvrige, kan du indtaste det EAN-nummer, der knytter sig til pakken.
Kategori* Skal være: Råvare/Færdigvare.

Hvis varen både skal bruges som færdigvare og råvare, skal den have kategorien Råvare.
Mål og enheder  
Kasseenhed/tillad decimaler ned til* Skal være: kolli, g, ml, etc.

I denne kolonne kan du enten angive en kasseenhed fx kolli, bigbag, palle eller lignende.

Eller du kan vælge ned til hvilken enhed decimaler kan angives. Af tekniske årsager skal der stå g eller kg i denne kolonne, hvis måleenheden er kg.
Måleenhed* Skal være: stk, kg, l, g, cm, etc.

Måleenheden er den enhed som varearten måles i på tværs af varepartier, dvs. uafhængigt af hvordan, den er pakket. De mest almindelige vil være kg, l eller stk.
Antal måleenheder pr. kasseenhed* Skal være: heltal.

Angiv antal måleenheder per kasseenhed.

Fx hvis måleenheden er sat til stk, angives antal stk per kolli. Hvis måleenheden er sat til kg, angives kg per kolli, osv.
Nettovægt* Skal være et tal.

Angiv forholdet mellem din måleenhed og 1 kg.

Hvis din måleenhed er kg, skal du skrive 1.

Hvis din måleenhed er stk og et stk vejer 97g, skal du skrive 0,097.
Bruttovægt* Skal være et tal.

Samme som ovenfor, men her for bruttovægten, dvs. måleenhedens vægt inkl. emballage.
Slå pakkeantal til for indgående ordrer (produktion, indkøb) Kan være: Ja/Nej.

For mere information henviser vi til vejledningen Opsætning af måleenheder.
Gennemtving pakkestørrelse på indgående ordrer (produktion, indkøb) Kan være: Ja/Nej.

For mere information henviser vi til vejledningen Opsætning af måleenheder.
Slå pakkeantal til for udgående ordrer (salg, produktion, lagerflyt) Kan være: Ja/Nej.

For mere information henviser vi til vejledningen Opsætning af måleenheder.
Fasthold pakkestørrelse fra indgående ordre Kan være: Ja/Nej.

For mere information henviser vi til vejledningen Opsætning af måleenheder.
Gennemsnitlig pakkestørrelse (Måleenhed) Gennemsnitlig pakkestørrelse afhænger af, hvad der er noteret i kolonnen Måleenhed.

Hvis måleenheden er kg, og decimaler er tilladt ned til gram, kan der angives et decimaltal i feltet.

Hvis måleenheden er kg, uden tilladte decimaler, eller måleenheden er stk., skal der angives et heltal.

For mere information henviser vi til vejledningen Opsætning af måleenheder.
Lead time Kan være et heltal.

Angiv hvor mange dage det i reglen tager at få varearten på lager igen. Alle dage tæller med, også weekenddage.
Genbestillingspunkt Kan være et heltal.

Hvor meget skal du som minimum have på lager af denne vareart?

Hvis forholdet mellem måleenhed og kasseenhed er fastlåst, vil genbestillingspunktet blive opgjort i kasseenheden (fx kolli). Ellers opgøres det i måleenheden (fx stk).
Dage ind til Bedst Før Kan være et helt tal.

Hvis du udfylder denne, kan Bedst Før beregnes på baggrund af varepartiets produktionsdato.
Dage ind til Sidste Anvendelsesdato Kan være et helt tal.

Hvis du udfylder denne, kan Sidste Anvendelsesdato beregnes på baggrund af varepartiets produktionsdato.
Standard oprindelsesland Kan være landenavn eller landekode fx Danmark, Tyskland eller DK, DE, BR, ET, IN osv.

Her kan du angive vareartens standard oprindelsesland. Hvis der kan være tvivl om landets navn eller stavemåde, kan det være en fordel at se hvordan landets navn er skrevet i en af rullemenuerne i applikationen, fx inde på en partner.

Det er muligt at overskrive oprindelseslandet på det enkelte vareparti.
Vis kun summer på fakturaer Kan være: Ja/Nej.

Hvis der skrives Ja i dette felt, vil kun det summerede antal for varearten forekomme på fakturaen i stedet for sporbarhedsoplysninger på de enkelte varepartier.
Tillad: Salg Kan være: Ja/Nej.

Hvis der skrives Ja i dette felt, gives der tilladelse til at varearten kan anvendes i Salgsordrer.
Tillad: Indkøb Kan være: Ja/Nej.

Hvis der skrives Ja i dette felt, gives der tilladelse til at varearten kan anvendes i Indkøbsordrer.
Tillad: Forbrug i produktion Kan være: Ja/Nej.

Hvis der skrives Ja i dette felt, gives der tilladelse til at varearten kan forbruges i produktion.
Tillad: Produktion Kan være: Ja/Nej.

Hvis der skrives Ja i dette felt, gives der tilladelse til at varearten kan produceres.
Aktiv Kan være: Ja/Nej.

Varearten vil som standard være aktiv, med mindre du skriver Nej i denne kolonne.
Partnerrelationer Du kan læse mere i vejledningen Partnerrelationer for varearter.
Partner rel. nr. 1, Partnernavn Her indsættes partnerens navn. Det kan være en fordel at kopiere navnet fra tracezilla, da navnet skal være identisk med navnet, både mht. store og små bogstaver.

Obs: Skal være en Partner, der allerede er oprettet i tracezilla.

Det er muligt at tilknytte op til 3 partnerrelationer.
Partner rel. nr. 1, Er leverandør? Kan være: Ja/Nej
Partner rel. nr. 1, Er producent? Kan være: Ja/Nej
Partner rel. nr. 1, Er kunde? Kan være: Ja/Nej
Partner rel. nr. 1, Mindste ordreantal Her kan angives den mindste ordrestørrelse hos den pågældende partner.

Fx Hvis en leverandør som minimum vil afsende 200 kg af en vare.
Partner rel. nr. 1, Krav til holdbarhed Kan være: tal.

Noteres i antal dage.

Fx Hvis din kunde stiller krav til hvor lang resterende holdbarhed varerne må have.
Partner rel. nr. 1, Varenr. kaldenavn Kan være: tekst og tal.

Feltet kan udfyldes, hvis partneren gerne vil have indikeret deres eget varenavn på dokumenter.
Partner rel. nr. 1, Varenr. Kan være: tekst og tal.

Feltet kan udfyldes, hvis partneren gerne vil have indikeret deres eget varenr. eller dessinnr. på dokumenter.

Hvis varearten er oprettet i måleenheden stk. og kasseenheden kolli, vil der her kunne noteres kolli-varenr.
Partner rel. nr. 1, Varenr. (Måleenhed) Kan være: tal.

Hvis varearten er oprettet i måleenheden stk. og kasseenheden kolli, vil der her kunne noteres stk.-varenr.
Certificeringsorganer  
Certificeringsorgan  nr. 1 Skal være en Partner, der allerede er oprettet i tracezilla.

Hvis varen er certificeret under en certificeringsordning (Økologi, Fair Trade, MSC etc.), skal du skrive certificeringsorganet her. Certificeringsorganet skal være oprettet som en partner før indlæsningen.

Det er muligt at tilføje 3 certificeringsorganer i importskabelonen.
Attributter  
Fangstmetode, Aktivér Kan være: Ja/Nej.
Fangstmetode, Standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Fangstmetode, kan du angive fx Bundgarn.
Toldstatus, aktivér Kan være: Ja/Nej.

Toldstatus er en attribut, du kan slå til og fra afhængigt af om det er relevant for den enkelte vareart. Hvis det ikke er relevant at kunne angive en toldstatus, skal du skrive Nej. Hvis det er relevant skal du skrive Ja. Toldstatus er kun relevant ved handel med tredjelande.
Toldstatus, standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Toldstatus, kan du her angive hvilken toldstatus varearten som udgangspunkt har. Toldstatus kan ændres på varepartiet.
EU tarifkode, aktivér Kan være: Ja/Nej.

EU tarifkode er en attribut, du kan slå til og fra afhængigt af om det er relevant for den enkelte vareart. Hvis det ikke er relevant at kunne angive en EU tarifkode, skal du skrive Nej. Hvis det er relevant skal du skrive Ja.
EU tarifkode, standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret EU tarifkode, kan du her angive hvilken tarifkode varearten som udgangspunkt har. Tarifkoden kan ændres på varepartiet.
EAK kode, Aktivér Kan være: Ja/Nej.
EAK kode, Standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret EAK kode, kan du indtaste en kode fra det europæiske affaldsdatasystem. Angives korrekt i formatet: 0X-XX-XX i tal.
FAO fangstzone, Aktivér Kan være: Ja/Nej.
FAO fangstzone, Standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret FAO fangstzone, kan du indtaste et område for fangst fx FAO 27.
Oprindelse, Aktivér Kan være: Ja/Nej.
Oprindelse, Standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Oprindelse, kan du specificere oprindelsen yderligere ud over land.

Hvis du ønsker at angive en nærmere specificeret oprindelse, kan du vælge Gård-reference, FAO fangstzone eller Opdrætter.
Gård/avler, Aktivér Kan være: Ja/Nej.
Gård/avler, Standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Gård/avler, kan du indtaste oplysninger fx navn, adresse, nummer eller lignende på primærproducenten.
Opdrætter, Aktivér Kan være: Ja/Nej.
Opdrætter, Standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Opdrætter, kan du indtaste oplysninger fx navn, adresse, nummer eller lignende på primærproducenten.
Pakning, aktivér Kan være: Ja/Nej.

Pakning er en attribut, du kan slå til og fra afhængigt af om det er relevant for den enkelte vareart. Denne attribut er relevant, hvis pakningen af varen kan variere fra vareparti til vareparti. I så fald skal du skrive Ja. Hvis pakningen altid er den samme, skal du skrive Nej.
Pakning, standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Pakning, kan du her angive hvilken pakning varearten som oftest har (fx 20kg sække eller bigbag etc.). Pakningen kan ændres på varepartiet.
Kvalitet, aktivér Kan være: Ja/Nej.

Kvalitet er en attribut, du kan slå til og fra afhængigt af om det er relevant for den enkelte vareart. Denne attribut er relevant hvis kvaliteten af varen kan variere fra vareparti til vareparti. I så fald skal du skrive Ja. Hvis kvaliteten altid er den samme, skal du skrive Nej.
Kvalitet, standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Kvalitet, kan du her angive hvilken kvalitet, varearten som udgangspunkt har (fx 1. sortering, kvalitet 2 etc.). Kvaliteten kan ændres på varepartiet.
Størrelse, aktivér Kan være: Ja/Nej.

Størrelse er en attribut, du kan slå til og fra afhængigt af om det er relevant for den enkelte vareart. Denne attribut er relevant hvis varens størrelse kan variere fra vareparti til vareparti. I så fald skal du skrive Ja. Hvis størrelsen altid er den samme, skal du skrive Nej.
Størrelse, standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Størrelse, kan du her angive hvilken størrelse, varearten som udgangspunkt har (fx 2-3 mm eller 4-5 cm etc. Størrelsen kan ændres på varepartiet.
Specificering, Aktivér Kan være: Ja/Nej.

Specificering er en attribut, du kan slå til og fra afhængigt af om det er relevant for den enkelte vareart. Denne attribut er relevant hvis der er brug for at kunne tilføje nærmere specifikationer til det enkelte vareparti. I så fald skal du skrive Ja. Hvis størrelsen altid er den samme, skal du skrive Nej.
Specificering, Standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Specificering, kan du her angive hvilken specifikation varearten som udgangspunkt skal have. Specifikationen kan ændres på varepartiet.
Lagerplads, aktivér Kan være: Ja/Nej.

Lagerplads er en attribut, du kan slå til og fra afhængigt af om det er relevant for den enkelte vareart. Denne attribut er relevant, hvis varepartier ikke altid ligger på det samme sted på lageret. I så fald skal du skrive Ja. Ellers Nej. Attributten giver mulighed for at lave simpel lagerstyring og gør det nemt at lave plukkeliste.
Lagerplads, standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Lagerplads, kan du her angive hvilken lagerplads, varearten som udgangspunkt har, dvs. hvor på lageret varepartiet befinder sig. Lagerpladsen kan ændres på varepartiet.
Oversættelser, da Kan være tekst og tal.

Her kan du skrive en oversættelse af varenavnet til det relevante sprog, som her er dansk.
Oversættelser, xx Kan være tekst og tal.

Her kan du skrive en oversættelse af varenavnet til det relevante sprog.

For hvert tilføjet sprog, vil der fremkomme en ny kolonne. Kolonnens navn henviser til sproget, med den internationale forkortelse. Fx en (engelsk), sv (svensk), osv.
Tag 1-5 Kan være tekst og tal.

Her kan du skrive et tag som du vil tildele varearten. Hvis tagget ikke eksisterer i forvejen, vil det blive oprettet. Læs her om tags.

Der kan tilføjes op til 5 tags på en vareart.

Dimensioner

Fanen dimensioner kan anvendes til opbevaring af oplysninger om kassedimensioner og enhedsdimensioner.

Vareart, ID Her indsættes vareartens ID
Varenr. Her indsættes varenr.
Vareart, Globalt navn Her indsættes vareartens navn.
Slå kassedimensioner til Kan være: Ja/Nej.
Kassedimensioner (pakke, kolli), Højde Kan være: tal med op til 2 decimaler.

Kasseenheden kan være fx kolli. I feltet noteres kasseenhedens højde i cm.
Kassedimensioner (pakke, kolli), Bredde Kan være: tal med op til 2 decimaler.

Kasseenheden kan være fx kolli. I feltet noteres kasseenhedens bredde i cm.
Kassedimensioner (pakke, kolli), Dybde Kan være: tal med op til 2 decimaler.

Kasseenheden kan være fx kolli. I feltet noteres kasseenhedens dybde i cm.
Slå enhedsdimensioner til Kan være: Ja/Nej.
Enhedsdimensioner (stk), Højde Kan være: tal med op til 2 decimaler.

Enheden er den oprettede måleenhed for varearten, fx stk, kg, osv. I feltet noteres enhedens højde i cm.
Enhedsdimensioner (stk), Bredde Kan være: tal med op til 2 decimaler.

Enheden er den oprettede måleenhed for varearten, fx stk, kg, osv. I feltet noteres enhedens bredde i cm.
Enhedsdimensioner (stk), Dybde Kan være: tal med op til 2 decimaler.

Enheden er den oprettede måleenhed for varearten, fx stk, kg, osv. I feltet noteres enhedens dybde i cm.
×

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få de nyeste vejledninger i din indbakke.

Vejledninger

Kom godt i gang

Ofte oplevede problemer

Import og eksport af data

Integrationer

Stamdata

Opsætning

Ordrestyring

Lagerstyring

Finansiel

Rapporter

Øvrige

Handel