Hjem Få hjælp Gå til app
Skift sprog: English

Importskabelon til varepartier

Når du skal til at tage tracezilla-applikationen i brug, kan du indlæse dit eksisterende varelager via en Excel importskabelon. Så slipper du for at skulle oprette indkøbsordrer for at få de enkelte varepartier på lager i applikationen.

Importér varepartier

  1. Klik på Lager i topmenuen og vælg Varepartier i dropdown-menuen.
  2. Klik på knappen Importér i øverste højre hjørne og dernæst Hent importskabelon.
  3. Applikationen genererer nu et Exceldokument, som du kan vælg at åbne eller gemme. Dokumentet vil være tomt bortset fra kolonneoverskrifterne.
  4. Udfyld kolonnerne jf. forklaringerne i nedenstående tabel. Der skal være én række per vareparti. Felterne markeret med en stjerne (*) skal udfyldes. De øvrige kan du lade være tomme eller blot udfylde for relevante varepartier.
  5. Når alle relevante kolonner er udfyldt korrekt, indlæser du arket igen. Gå til Lager og klik på Varepartier. Klik på knappen Importér og dernæst Upload fil.
  6. Varepartierne oprettes nu i tracezilla-applikationen. Hvis der er fejl i opsætningen af data i Excel-arket, vil applikationen gøre opmærksom på det, så du kan rette det til og uploade igen.

Vejledning til importskabelon

Venstre kolonne i tabellen viser kolonneoverskriften. Højre kolonne giver en forklaring på kolonneoverskriften.

Antal og pris  
Varenummer* Skal være tal.

Her indsætter du varenummeret for den vareart, som varepartiet er. Læs mere om varearter i tracezilla her. Du kan også indlæse dine varearter i tracezilla via importskabeloner.
Leverandør, Partner* Skal være en partner.

Her skriver du navnet på den leverandør som har leveret varepartiet. Leverandøren skal være oprettet som partner i applikationen, før du kan indlæse varepartierne.

Vær opmærksom på at du staver partnernavnet på samme måde som det står i applikationen.
Leverandør, Lokation(*) Skal være en partners lokation.

Her indsætter du navnet på leverandørens lokation. Det er kun nødvendigt at udfylde dette felt, hvis leverandøren har flere lokationer i applikationen.

Vær opmærksom på at du staver partnernavnet på samme måde som det står i applikationen.
Placeret hos, Partner* Skal være en partner.

Her skriver du navnet på den partner som har varepartiet er placeret hos. Det kan være dig selv. Partneren skal være oprettet i applikationen, før du kan indlæse varepartierne.

Vær opmærksom på at du staver partnernavnet på samme måde som det står i applikationen.
Placeret hos, Lokation(*) Skal være en partners lokation.

Her indsætter du navnet på partnerens lokation. Det kan være din egen partners lokation. Det er kun nødvendigt at udfylde dette felt, hvis partneren har flere lokationer i applikationen.

Vær opmærksom på at du staver partnernavnet på samme måde som det står i applikationen.
Antal* Skal være et helt tal.

Skriv her hvor mange varepartienheder, der er i varepartiet.
Varepartienhed(*) Kan være kolli/stk/kg/l/m2 etc.

Varepartienheden er den enhed som varepartiet opgøres i. De mest almindelige vil være kolli, kg eller stk.

Varepartienheden vil ofte være givet af varearten, men den kan også variere fra vareparti til vareparti, hvis du har åbnet for det på varearten.

Hvis du har angivet på varearten at varepartienheden altid skal være den samme, behøver du ikke at udfylde varepartienhed i dette indlæsningsark.
Antal måleenheder pr. varepartienhed(*) Skal være et tal.

Angiv hvor mange måleenheder der er pr. varepartienhed.

Måleenheden er den enhed som varearten måles i på tværs af varepartier, dvs. uafhængigt af hvordan, det er pakket. De mest almindelige vil være kg, l eller stk.

Antallet af måleenheder pr. varepartienhed vil ofte være givet af varearten, men på varearten kan du åbne for at den kan variere fra vareparti til vareparti.

Hvis du har angivet på varearten at forholdet mellem måleenhed og varepartienhed skal være låst, behøver du ikke at udfylde varepartienhed i dette indlæsningsark.
Dato hvor varen er tilgængelig* Skal være dato i et Excel-datoformat, fx dd-mm-åååå.

Dette skal være den oprindelige dato hvor varen kom ind på dit lager.
Linjetekst Kan være tekst og tal.

Her kan du tilføje en tekst til varepartiet, hvis det er relevant.
Forsyningsstatus* Kan være Forventet, Bekræftet.

Hvis du indlæser varepartier, du allerede har på lager, skal du skrive: På lokationen.

Hvis du også ønsker at indlæse varepartier, der endnu ikke er på lager, kan du bruge de andre statusangivelser.
Indledende omk. pr. varepartienh., Forventet Skal være et tal.

Her kan du indtaste evt. forventede omkostninger, der ind til videre har været forbundet med varepartiet inkl. indkøbspris, dvs. evt. omkostninger du endnu ikke er blevet faktureret.
Indledende omk. pr. varepartienh., Faktisk Skal være et tal.

Her kan du indtaste de faktiske omkostninger der ind til videre har været forbundet med varepartiet inkl. indkøbspris, dvs. omkostninger der er blevet faktureret og betalt.
Oprindelse og sporbarhed  
Oprindelse, Land Skal være et land.

Her kan du angive varepartiets oprindelsesland. Hvis der kan være tvivl om landets navn eller stavemåde, kan det være en fordel at se hvordan landets navn er skrevet i en dropdown-menuerne i applikationen, fx inde på en partner.
Oprindelse, specificeret Kan være gård-reference, FAO fiskeriområde, Andet.

Hvis du ønsker at angive en nærmere specificeret oprindelse, kan du vælge Gård-reference, FAO fiskeriområde eller Andet.
Oprindelse, Værdi Kan være tekst og tal.

Her kan du skrive navnet på den gård, som varepartiet stammer fra eller koden for det FAO fiskeriområde, hvor fisken er fanget. Du kan også angive andre typer oprindelse, hvis du har skrevet Andet i kolonnen Oprindelse specificeret.
Spor 1, Mærkat Kan være tekst og tal.

Her kan du definere en type spor, du gerne vil tilføje til varepartiet, for at sikre sporbarhed fra leverandør eller produktion.

Det kan fx være Batchnummer, Produktionsdato, Lot-nummer, Sæknummer, Pallenummer, Containernummer, Certifikat, etc.
Spor 1, Nøgle Kan være tekst og tal.

Her skriver du selve det batchnummer, produktionsdato, lotnummer, sæknummer, pallenummer, containernummer, certifikat, etc., som du vil knytte til varepartiet.

Hvis du vælge at skrive varepartiets produktionsdato her, skal du selvfølgelig have skrevet ‘Produktionsdato’ i kolonnen Spor 1, Mærkat.
Spor 2, Mærkat Gælder det samme som ovenfor. Giver mulighed for at tilføje flere spor til samme vareparti.
Spor 2, Nøgle Gælder det samme som ovenfor. Giver mulighed for at tilføje flere spor til samme vareparti.
Spor 3, Mærkat Gælder det samme som ovenfor. Giver mulighed for at tilføje flere spor til samme vareparti.
Spor 3, Nøgle Gælder det samme som ovenfor. Giver mulighed for at tilføje flere spor til samme vareparti.
Dato, Sidste anvendelse(*) Skal være Excel datoformat fx dd-mm-åååå.

Her skriver du sidste anvendelsesdato for produktet. Du kan i stedet vælge at udfylde Bedst Før dato. Mindst ét af de to datofelter skal være udfyldt.
Dato, Produceret Skal være Excel datoformat fx dd-mm-åååå.

Her skriver du produktionsdato for produktet.
Dato, Bedst før(*) Skal være Excel datoformat fx dd-mm-åååå.

Her skriver du sidste Bedst Før dato for produktet. Du kan i stedet vælge at udfylde Sidste anvendelsesdato. Mindst ét af de to datofelter skal være udfyldt.
Attributter De enkelte attributter skal aktiveres på varearten, for at du kan indlæse en attributværdi. Læs mere om atributter her.
Toldstatus Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Toldstatus på varearten, kan du her angive hvilken toldstatus, der gælder for  dette vareparti.
EU tarifkode Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret EU tarifkode på varearten, kan du her angive hvilken varekode der gælder for dette vareparti. Læs mere om Toldtariffen her.
Pakning Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Pakning på varearten, kan du her angive hvilken pakning dette vareparti har (fx 20kg sække eller bigbag etc.).
Kvalitet Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Kvalitet på varearten, kan du her angive hvilken kvalitet, dette vareparti har (fx 1. sortering, kvalitet 2 etc.).
Størrelse Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Størrelse på varearten, kan du her angive hvilken størrelse, dette vareparti har (fx 2-3 mm eller 4-5 cm etc.).
Specifikation Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Specifikation på varearten, kan du her angive en nærmere specifikation af varepartiet.
Lagerplads Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Lagerplads, kan du her angive hvilken lagerplads, varepartiet befinder sig på. Denne attribut er relevant, hvis varepartier ikke altid ligger på det samme sted på lageret.
×

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få de nyeste vejledninger i din indbakke.

Vejledninger

Kom godt i gang

Ofte oplevede problemer

Import og eksport af data

Integrationer

Stamdata

Opsætning

Ordrestyring

Lagerstyring

Finansiel

Rapporter

Øvrige