Hjem Få hjælp Blog Gå til app
Skift sprog: English

Lagerværdisætning

Du kan tilgå lagerværdisætningsrapporten ved at vælge Lager i topmenuen og klikke på Værdisætning i rullemenuen.

Beregning af lagerværdien

Lagerværdien beregnes som Værdien af lagertilgang - Værdien af lagerafgang. Hvis ikke der er valgt en afgrænset periode vil lagerværdien være for ultimo indeværende måned som udgangspunkt.

Der beregnes både en forventet lagerværdi, samt en faktisk lagerværdi.

  • Faktisk lagerværdi er baseret på de udgifter og overhead budgetposter som er kommet ind i tracezilla.
  • Forventet lagerværdi giver et bud på hvordan din lagerværdi ville have set ud, forudsat at alle købsbilag fra virksomhedens leverandører er bogført.

Lagertilgang

Værdien af den faktiske lagertilgang beregnes med udgangspunkt i

  • udgifter som der indlæses i tracezilla fra dit regnskabsprogram. Det er kun udgifter der er knyttet til et vareparti som regnes med i lagertilgangen.
  • budgetposter på indkøbs-, produktions-, lager- og returordrer der er markeret som overhead.

Værdien af den forventede lagertilgang beregnes med udgangspunkt i

  • budgetposter på indkøbs-, produktions-, lager- og returordrer uanset om de er markeret som overhead eller ej.

Lagerafgang

Værdien af den forventede og faktiske lagerafgang beregnes som henholdsvis den forventede- og faktiske kostpris pr enhed x antallet af forbrugte enheder.

Et forbrug registreres i forbindelse med:

Overskrift i rapporter mv. Betydning
Tabt el. kasseret Varer der i forbindelse med lagerjusteringer er markeret som tabt. Dette kunne være fødevarer som er blevet for gamle eller andre årsager har været nødt til at blive kasseret.
Lageroptælling Uforklarligt svind der først opdages i forbindelse med lageroptælling.
Analyse Varer der i forbindelse med lagerjusteringer er registreret som udtaget til analyse.
Produktudvikling Varer der i forbindelse med lagerjusteringer er registreret som udtaget til produktudvikling.
Events, webshop, butikssalg e.l. Varer der i forbindelse med lagerjusteringer er registreret som udtaget til salg/forbrug andet steds. Det kan fx være vareprøver.
Tabt vareparti Varepartier der er markeret med forsyningsstatus tabt. Dvs. varer hvor hele varepartiet er gået tabt.
Produktion, Ingen efterfølger Produktion, hvor en råvare ikke har en efterfølger som kan nedarve kostprisen fra sin forgænger.
Lager, Ingen efterfølger Lagerflytningen, hvor en flyttet vare ikke har en efterfølger som kan viderearve kostprisen fra sin forgænger.
Salg Vareforbrug som følge af at en vare er blevet solgt.

Lagerværdisætningsrapport

Lagerværdisættelsesrapporten giver et detaljeret overblik over værdien af dit aktuelle varelager.

  1. Klik Lager i topmenuen. Vælg Lagerværdisætning i sektionen Rapporter i rullemenuen.
  2. I filtrene over tabellen kan du afgrænse visningen. Du kan filtrere på Partner, Vareart og Tags. Klik på knappen Anvend for at aktivere filteret.
  3. Du kan få vist rapporten i et printervenligt format ved at klikke Printervenlig. Du kan eksportere rapporten til Excel ved at klikke XSLX.

Det viser fanerne i tabellen:

Oversigt, Bevægelser Viser henholdsvis lagertilgang og lagerafgang i en afgrænset periode fastsat i filtrene. Som udgangspunkt vil den vise lagertilgang og lagerafgang for ultimo indeværende måned, hvis en periode ikke er valgt.
Oversigt, Faser Viser lagerværdien fordelt på de forskellige stadier, et vareparti kan befinde sig i: Råvarelager; Færdigvarelager; På vej fra leverandør; Ved at blive flyttet; Under produktion; På vej til kunde; På vej retur fra kunde. Denne oversigt viser tal for ultimo indeværende måned, hvis en periode ikke er valgt. Du kan se en beskrivelse af faserne længere nede i denne vejledning.
Pr. vareart Viser værdien af lagerbeholdningen fordelt på varearter. Værdien er angivet pr. måleenhed. Denne oversigt viser tal for ultimo indeværende måned, hvis en periode ikke er valgt.
Indgående Viser indgående bevægelser der har medført en lagertilgang.
Udgående Viser udgående bevægelser der har medført en lagerafgang.

Faserne i rapportens oversigt

Råvarelager Viser lagerværdien af dine råvarer fordelt på vareparti for de varepartier, du fysisk har på lager.
Færdigvarelager Viser lagerværdien af dine færdigvarer fordelt på vareparti for de varepartier, du fysisk har på lager. En færdigvare er en fødevare som ikke skal behandles eller på anden vis tilberedes yderligere før fødevaren forlader virksomheden.
På vej fra leverandør Viser lagerværdien fordelt på vareparti for de varepartier, du har købt men som endnu ikke er kommet ind på dit lager. Dette vil være værdien af varepartier på en eller flere indkøbsordrer, som endnu ikke er modtaget.
Ved at blive flyttet Viser lagerværdien fordelt på vareparti for de varepartier, du er ved at flytte fx fra et lager til et andet via en lagerordre.
Under produktion Viser lagerværdien fordelt på vareparti for de varepartier, du har under produktion dvs. som indgår i en produktionsordre.
På vej til kunde Viser lagerværdien fordelt på vareparti for de varepartier, du har solgt men som endnu ikke er leveret til kunden. Dette er værdien af varepartier, som er på en salgsordre, der endnu ikke er leveret.
På vej retur fra kunde Viser lagerværdien fordelt på vareparti for de varepartier, kunder har returneret men som endnu ikke er ankommet til dit lager. Dette er værdien af varepartier, som er på en returordre, som endnu ikke er modtaget.

Overførsel til regnskabsprogram

I forbindelse med at en bogføringskladde bliver sendt til dit regnskabsprogram, er det muligt at bede overførslen om at medtage lagerjusteringsposter.

Du overfører lagerjusteringsposterne ved at vælge begyndelsesmåneden i Inkludér lagerjusteringsposter fra primo. NB: Der vil aldrig blive bogført i perioden før den valgte primo måned! Overførslen vil kontrollere de aktuelle bevægelser i de enkelte måneder fra og med den valgte primomåned. Afvigelser vil blive udlignet, således at bevægelserne i de enkelte måneder stemmer med de aktuelle tal. Disse poster vil blive modposteret på balancekontoen for varelageret.

Efter alle månederne er blevet afstemt med aktuelle bevægelsestal vil systemet kontrollere slutbalancen på lagerkontoen i balancen. Afviger denne fra slutbalancen i tracezilla, vil der blive oprettet en justeringspost der bliver bogført i begyndelsen af den valgte primo måned. Hvis en del af afvigelsen skyldes bevægelser der ligger uden for det aktuelle regnskabsår eller fra før tracezilla blev taget i brug, vil disse bliver balanceret på kontoen for periodeafgrænsninger.

Periodisering af bevægelser

Der kan medtages lagerjusteringsposter frem til den senest afsluttede måned. I udgangspunktet vil lagertilgangen blive bogført i de perioder hvor udgiften er bogført. Værdien er lagertilgangen vil aldrig blive talt med som lagerafgang, før lagertilgangen har fundet sted. Såfremt et købsbilag først modtages efter en lagerafgang har fundet sted, vil denne lagerafgang først blive bogført i den periode hvor udgiften er blevet bogført.

×

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få de nyeste vejledninger i din indbakke.

Vejledninger

Kom godt i gang

Ofte oplevede problemer

Import og eksport af data

Integrationer

Stamdata

Opsætning

Ordrestyring

Lagerstyring

Finansiel

Rapporter

Øvrige