Hjem Få hjælp Blog Gå til app
Skift sprog: English

Nøgletal og andre tal

På visningen af varepartier, ordrer, udgifter og fakturaer vises nogle sæt af relevante nøgletal. I nedenstående tabeller kan du se hvad de forskellige tal viser.

Vareparti

Mængder
Pr. g/stk/kolli/ml etc. Viser hvad varepartiet vejer pr. enhed eller hvor mange måleenheder fx stk, der er pr kolli.
Antal tilgængelig Viser hvor meget der er tilgængelig af varepartiet i kasseenhed og måleenhed.
Antal fysisk på lager Viser hvor meget der fysisk er på lager i kasseenhed og måleenhed.
Antal vundet/tabt Viser hvor meget der er gået tabt eller vundet i kasseenhed og måleenhed.
Antal disponeret Viser hvor meget af varepartiet, der er blevet disponeret i kasseenhed og måleenhed.
Værdisætning
Forventet kostpris på varer De forventede omkostninger som du selv har estimeret dem.
Pr. kg/stk Viser varepartiets forventede omkostninger pr. kg eller pr. stk.
Pr. g/stk/kolli/ml etc. Viser varepartiets forventede omkostninger pr. enhed.
På lager Viser den forventede værdi af varepartiet på lager.
Faktisk kostpris på varer De faktiske omkostninger som de viser sig at være når du har modtaget fakturaerne.
Pr. kg/stk Viser varepartiets faktiske omkostninger pr. kg eller pr. stk.
Pr. kolli Viser varepartiets faktiske omkostninger pr. kolli.
På lager Viser den faktiske værdi af varepartiet på lager.

Indkøbsordre

Forventet kostpris på varer De forventede omkostninger som du selv har estimeret dem.
Budget De forventede samlede omkostninger inkl. indkøbspris.
Heraf indkøbspris Det indkøbsprisen udgør af de samlede, forventede omkostninger.
Faktisk kostpris på varer De faktiske omkostninger som de viser sig at være når du har modtaget fakturaerne.
Udgifter De samlede faktiske omkostninger inkl. indkøbspris.

Produktionsordre

Forventet kostpris på varer De forventede omkostninger som du selv har estimeret dem.
Forbrugte varepartier De forventede omkostninger på de varepartier der er blevet anvendt i produktionsordren.
Producerede varepartier De forventede omkostninger på de varepartier der er resultat af produktionsordren.
Ændring i værdi Den forventede værdi der er tilført ved produktion af de nye varepartier.
Faktisk kostpris på varer De faktiske omkostninger som de viser sig at være når du har modtaget fakturaerne.
Forbrugte varepartier De faktiske omkostninger på de varepartier der er blevet anvendt i produktionsordren.
Producerede varepartier De faktiske omkostninger på de varepartier der er resultat af produktionsordren.
Ændring i værdi Den faktiske værdi der er tilført ved produktion af de nye varepartier.

Lagerordre

Forventet kostpris på varer De forventede omkostninger som du selv har estimeret dem.
Flyttede varepartier De forventede omkostninger på de varepartier der er blevet flyttet eller opdelt.
Genererede varepartier De forventede omkostninger på varepartierne efter de er blevet flyttet eller opdelt.
Ændring i værdi Den forventede værdi der er tilført ved flytning eller opdeling af de nye varepartier.
Faktisk kostpris på varer De faktiske omkostninger som de viser sig at være når du har modtaget fakturaerne.
Flyttede varepartier De faktiske omkostninger på de varepartier der er blevet flyttet eller opdelt.
Genererede varepartier De faktiske omkostninger på varepartierne efter de er blevet flyttet eller opdelt.
Ændring i værdi Den faktiske værdi der er tilført ved flytning eller opdeling af de nye varepartier.

Salgsordre

Ordrens vareforbrug Salgsordrens samlede omkostninger hhv. forventede og faktiske.
Forventet De forventede omkostninger som du selv har estimeret dem.
Faktisk De faktiske omkostninger som de viser sig at være når du har modtaget fakturaerne.
Indtægter & dækningsbidrag Den indtjening og omsætning som salgsordren genererer.
Forventet dækningsbidrag Dækningsbidrag beregnet på baggrund af de forventede omkostninger.
Faktisk dækningsbidrag Dækningsbidrag beregnet på baggrund af de faktiske omkostninger.
Indtægter De indtægter som salgsordren genererer.

Returordre

Forventet kostpris på varer De forventede omkostninger som du selv har estimeret dem.
Budget De forventede samlede omkostninger inkl. returpris.
Heraf indkøbspris Det returprisen udgør af de samlede, forventede omkostninger.
Faktisk kostpris på varer De faktiske omkostninger som de viser sig at være, når du har modtaget fakturaerne.
Udgifter De samlede faktiske omkostninger inkl. returpris.

Faktura og udgifter

Lokal valuta Opgøres i din egen valuta.
Subtotal Værdien af varer og services på ordren.
Total ikke-refunderbare skatter/afgifter Viser total af ikke-refunderbare skatter/afgifter.
Total Viser total inkl. alle skatter og afgifter.
Faktureringsvaluta Opgøres i den valuta du fakturerer i.
Subtotal Værdien af varer og services på ordren.
Total ikke-refunderbare skatter/afgifter Viser total af ikke-refunderbare skatter/afgifter.
Total Viser total inkl. alle skatter og afgifter.
×

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få de nyeste vejledninger i din indbakke.

Vejledninger

Kom godt i gang

Ofte oplevede problemer

Import og eksport af data

Integrationer

Stamdata

Opsætning

Ordrestyring

Lagerstyring

Finansiel

Rapporter

Øvrige