Hjem Få hjælp Gå til app
Skift sprog: English

Nøgletal og andre tal

På visningen af varepartier, ordrer, udgifter og fakturaer vises nogle sæt af relevante nøgletal. I nedenstående tabeller kan du se hvad de forskellige tal viser.

Vareparti

Mængder
Pr. g/stk/kolli/ml etc. Viser hvad varepartiet vejer pr. varepartienhed
Antal tilgængelig Viser hvor meget der er tilgængelig af varepartiet i hhv. varepartienhed og måleenhed
Antal fysisk på lager Viser hvor meget der fysisk er på lager i hhv. varepartienhed og måleenhed
Antal tabt Viser hvor meget der er gået tabt i hhv. varepartienhed og måleenhed
Antal disponeret Viser hvor meget af varepartiet, der er blevet disponeret i hhv. varepartienhed og måleenhed
Værdisætning
Forventede vareomkostninger De forventede omkostninger som du selv har estimeret dem
Pr. kg Viser varepartiets forventede omkostninger pr. kg.
Pr. g/stk/kolli/ml etc. Viser varepartiets forventede omkostninger pr. varepartienhed
På lager Viser den forventede værdi af varepartiet på lager
Varers faktiske omkosninger De faktiske omkostninger som de viser sig at være når du har modtaget fakturaerne.
Pr. kg Viser varepartiets faktiske omkostninger pr. kg.
Pr. kolli Viser varepartiets faktiske omkostninger pr. kolli
På lager Viser den faktiske værdi af varepartiet på lager

Indkøbsordre

Forventede vareomkostninger De forventede omkostninger som du selv har estimeret dem
Budget De forventede samlede omkostninger inkl. indkøbspris
Heraf indkøbspris Det indkøbsprisen udgør af de samlede, forventede omkostninger
Varers faktiske omkosninger De faktiske omkostninger som de viser sig at være når du har modtaget fakturaerne.
Udgifter De samlede faktiske omkostninger inkl. indkøbspris

Produktionsordre

Forventede vareomkostninger De forventede omkostninger som du selv har estimeret dem
Forbrugte varepartier De forventede omkostninger på de varepartier der er blevet anvendt i produktionsordren
Producerede varepartier De forventede omkostninger på de varepartier der er resultat af produktionsordren
Ændring i værdi Den forventede værdi der er tilført ved produktion af de nye varepartier
Varers faktiske omkosninger De faktiske omkostninger som de viser sig at være når du har modtaget fakturaerne.
Forbrugte varepartier De faktiske omkostninger på de varepartier der er blevet anvendt i produktionsordren
Producerede varepartier De faktiske omkostninger på de varepartier der er resultat af produktionsordren
Ændring i værdi Den faktiske værdi der er tilført ved produktion af de nye varepartier

Lagerordre

Forventede vareomkostninger De forventede omkostninger som du selv har estimeret dem
Flyttede varepartier De forventede omkostninger på de varepartier der er blevet flyttet eller opdelt
Genererede varepartier De forventede omkostninger på varepartierne efter de er blevet flyttet eller opdelt
Ændring i værdi Den forventede værdi der er tilført ved flytning eller opdeling af de nye varepartier
Varers faktiske omkosninger De faktiske omkostninger som de viser sig at være når du har modtaget fakturaerne.
Flyttede varepartier De faktiske omkostninger på de varepartier der er blevet flyttet eller opdelt
Genererede varepartier De faktiske omkostninger på varepartierne efter de er blevet flyttet eller opdelt
Ændring i værdi Den faktiske værdi der er tilført ved flytning eller opdeling af de nye varepartier

Salgsordre

Ordrens vareomkostninger Salgsordrens samlede omkostninger hhv. forventede og faktiske
Forventet De forventede omkostninger som du selv har estimeret dem
Faktisk De faktiske omkostninger som de viser sig at være når du har modtaget fakturaerne.
Indtjening og omsætning Den indtjening og omsætning som salgsordren genererer
Forventet dækningsbidrag Dækningsbidrag beregnet på baggrund af de forventede omkostninger
Faktisk dækningsbidrag Dækningsbidrag beregnet på baggrund af de faktiske omkostninger
Indtægter De indtægter som salgsordren genererer

Returordre

Forventede vareomkostninger De forventede omkostninger som du selv har estimeret dem
Budget De forventede samlede omkostninger inkl. returpris
Heraf indkøbspris Det returprisen udgør af de samlede, forventede omkostninger
Varers faktiske omkosninger De faktiske omkostninger som de viser sig at være, når du har modtaget fakturaerne.
Udgifter De samlede faktiske omkostninger inkl. returpris

Faktura og udgifter

Din valuta Opgøres i din egen valuta
Subtotal Værdien af varer og services på ordren
Total ikke-refunderbare skatter/afgifter Viser total af ikke-refunderbare skatter/afgifter
Total Viser total inkl. alle skatter og afgifter
Faktureringsvaluta Opgøres i den valuta du fakturerer i
Subtotal Værdien af varer og services på ordren
Total ikke-refunderbare skatter/afgifter Viser total af ikke-refunderbare skatter/afgifter
Total Viser total inkl. alle skatter og afgifter
×

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få de nyeste vejledninger i din indbakke.

Vejledninger

Kom godt i gang

Import og eksport af data

Integrationer

Stamdata

Opsætning

Ordrestyring

Lagerstyring

Finansiel

Rapporter

Øvrige