Hjem Få hjælp Blog Gå til app
Skift sprog: English

Opskrifter

Om opskrifter

Opskrifter i tracezilla er det, som i nogle ERP-systemer kaldes produktionsstyklister og inden for fødevarebranchen kaldes recepter.

En færdigpakket færdigvare (et produkt, en salgsenhed) har et label, hvor der fremgår oplysninger (mærkningsoplysninger). Det er eksempelvis næringsdeklaration og ingrediensliste. For at disse tal og oplysninger altid er korrekt er der tilknyttet en opskrift (recept) til færdigvaren. Opskriften er med til at standardisere varen.

En opskrift kan fungere som dokumentationsgrundlag for anvendelse af tilsætningsstoffer og bruges også som grundlag for økologiregnskabets færdigvarebalance.

Om opskrifter i tracezilla

I en opskrift kan du sammensætte de ingredienser, der indgår i produktionen af et givet produkt. Du kan også tilføje emballage og udgifter til produktion.

Opskrifter gør det nemt at igangsætte en produktionsordre. Opskrifter kan knyttes til en færdigvare, og vil derved automatisk tilføjes til en produktionsordre, når færdigvaren oprettes som vareparti under fanen Producerede varepartier. NB! Når produktionsordren har status som en Kladde, vil systemet automatisk genberegne de forbrugte varepartier ud fra opskriften, når der bliver ændret i de producerede varepartier. Denne genberegning finder ikke sted, hvis produktionsordren har status som Ordre.

Opskrifter danner grundlag for input-output rapporten i tracezilla, som er et balanceregnskab, der blandt andet kan anvendes til økologiregnskab.

Sådan gør du for at oprette en ny opskrift

 1. Vælg Produktion i topmenuen og klik på Opskrifter i rullemenuen.
 2. Klik på knappen Tilføj ny i øverste højre hjørne.
 3. Giv opskriften et Navn og evt. en Referencekode.
 4. Lav evt. en Beskrivelse.
 5. Angiv om opskriften skal være aktiv, dvs. om den kan tilføjes til produktionsordrer.
 6. Du kan evt. tildele opskriften et tag. Hvis du gerne vil tildele opskriften et nyt tag, kan du klikke på +-symbolet for at tilføje det.

Opskriftsvisningen åbnes når du har oprettet opskriften. Du kan altid finde tilbage til opskriften ved at klikke på Produktion i topmenuen og vælge Opskrifter i rullemenuen. Du kan søge efter en opskrift ved at hjælp af filtrene i venstre side. Du kan rette i opskriftens stamoplysninger ved at klikke på den blå knap i højre side ud for opskriften.

 

Sådan gør du for at tilføje slutprodukter til din opskrift

 1. Klik på knappen Tilføj slutprodukt i sektionen En opskriftenhed producerer.
 2. Vælg hvilken vareart produktionen skal resultere i. Skriv en del af navnet eller varenummeret for at vælge. Har du endnu ikke oprettet slutproduktet som vareart, kan du læse om varearter her.
 3. Angiv hvor mange måleenheder/kasseenheder én opskriftenhed skal producere. En opskriftenhed kan fx være 1 kolli á 6 styk eller 1 kg. En opskriftenhed er den enhed som én opskrift producerer - så at sige en ‘portion’. Du bestemmer selv din opskriftenhed. Opskriftenheden kan ikke brydes ned til fx en halv opskrift, når du producerer, så det kan være en fordel at have en mindre enhed, som du ganger op når du producerer.
 4. Angiv hvor mange måleenheder der går på en kasseenhed. Dette forhold kan være låst for varearten. Læs mere om opsætning af måleenheder.
 5. Angiv hvor meget slutproduktet skal vægtes ift. kostpris. I de fleste tilfælde vil denne være 100. Denne vægt anvendes hvis en produktion producerer flere slutprodukter, hvor kostprisen skal væltes over på et hovedprodukt, og biprodukterne skal have en meget lav værdi. Kostprisvægten er et forhold mellem kostprisvægten angivet for slutprodukterne. Læs mere om hvordan tracezilla beregner kostpriser.
 6. Ved at sætte flueben i Opret og justér opskrift automatisk vil opskriften tilføjes til en produktionsordre automatisk, når den producerede vareart oprettes som vareparti under fanen Producerede varepartier, og varepartilinjerne for de forbrugte ingredienser udfyldes med udgangspunkt i opskriften. På tilsvarende vis vil mængden af ingredienser og produkter tilpasses, når der ændres i antallet af producerede varepartier.
 7. Klik Gem.

Du kan tilføje flere slutprodukter til den samme opskrift. Det er fx relevant hvis produktionen resulterer i et eller flere biprodukter.

En færdigvare kan kun være koblet til én opskrift, hvor den oprettes automatisk (Opret og justér automatisk). Ellers vil automatikken ikke virke, fordi tracezilla ikke vil kunne vide, hvilken opskrift der automatisk skal knyttes til en ordre, når varepartilinjen med den producerede vareart tilføjes til en produktionsordre. Den som er tilknyttet til varearten skal være den primære opskrift.

Du kan se hvilken opskrift, der er tilknyttet til varearten, ved at gå til varearter Lager>varearter, søge varearten frem og klikke på Rediger.

 

Sådan gør du for at tilføje ingredienser til din opskrift

 1. Klik på knappen Tilføj ingrediens i sektionen En opskriftenhed forbruger.
 2. Vælg hvilken vareart der skal tilføjes. Skriv en del af navnet eller varenummeret for at vælge. Har du endnu ikke oprettet ingrediensen som vareart, kan du læse om varearter her.
 3. Angiv hvilken mængde af ingrediensen som skal bruges til produktion af én opskriftenhed. I eksemplet nedenfor er opskriftenheden 1 kolli á 6 stk med 500 ml hver dvs. 3.000 liter i alt.
 4. I feltet Rund op til nærmeste, kan du vælge at runde op til nærmeste 1-1000 i vareartens målenhed fx gram. Når en vareart er sat op i kg og gram, foretrækkes det ofte at denne sættes til 100 gram. Således vil en opskrift som forbruger 12,461 kg af en råvare afrunde til 12,5 kg.
 5. Angiv evt. en vareart, som kan erstatte den pågældende vareart i opskriften.                         
 6. Klik Gem og luk eller du kan tilføje endnu en ingrediens ved at klikke på Gem og tilføj en ny.
 7. For efterfølgende at redigere ingrediensen skal du klikke på den lille gule firkant med pennen.
 8. For at slette ingrediensen skal du klikke på den røde firkant med skraldespanden.

Emballage tilføjes på samme vis som en ingrediens til en opskrift. Du kan se et eksempel herunder på en anden opskrift, hvor emballage også er angivet.

 

Sådan tilføjer du forventede omkostninger og overheads til din opskrift

Du kan tilføje de forventede omkostninger til din opskrift. Det kan fx være produktionsomkostninger i forbindelse med produktion hos en ekstern producent eller fragt til og fra produktionsstedet.

Du skal ikke tilføje forventede omkostninger for de varearter, der indgår i opskriften (fx hvis du har inkluderet emballage). Disse omkostninger medregnes allerede.

 1. Klik på Tilføj budgetpost.
 2. Indtast evt. et Memo og vælg en Kategori i listen.
 3. Hvis beløbet skal medregnes som overhead i de faktisk omkostninger, skal du markere ud for Dette er Overhead. Det er fx relevant, hvis du producerer selv, og du gerne vil medregne udgifterne til produktionen (afskrivning på materiel, rengøring af materiel før/efter produktion, opstartsomkostninger, arbejdsløn etc.).
 4. Hvis beløbet er et engangsbeløb, som fx fragt, skal du markere ud for Denne er fast. Beløbet vil dermed kun blive medregnet én gang uafhængigt af hvor mange opskriftenheder, du producererer.
 5. Indtast omkostningsbeløbet pr. opskriftenhed. Dette beløb bliver medregnet pr. opskriftenhed. Hvis budgetposten er fast, skal du indtaste det samlede beløb for omkostningen uafhængigt af, hvor mange opskriftenheder, der produceres.
 6. Du kan vælge at tildele et eller flere tags.
 7. Klik Gem.
×

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få de nyeste vejledninger i din indbakke.

Vejledninger

Kom godt i gang

Ofte oplevede problemer

Import og eksport af data

Integrationer

Stamdata

Opsætning

Ordrestyring

Lagerstyring

Finansiel

Rapporter

Øvrige

Handel