Hjem Få hjælp Blog Gå til app
Skift sprog: English

Opskrifter

Om opskrifter

Opskrifter i tracezilla er det, som i nogle ERP-systemer kaldes produktionsstyklister. I en opskrift kan du sammensætte de ingredienser, der indgår i produktionen af et givet produkt og angive forhold og mængder. Du kan også tilføje emballage.

Opskrifter gør det nemt at igangsætte en produktionsordre. Opskrifter kan knyttes til en færdigvare, og vil derved automatisk tilføjes til en produktionsordre, når færdigvaren oprettes som vareparti under fanen Producerede varepartier. NB! Når produktionsordren har status som en Kladde, vil systemet automatisk genberegne de forbrugte varepartier ud fra opskriften, når der bliver ændret i de producerede varepartier. Denne genberegning finder ikke sted, hvis produktionsordren har status som Ordre.

Opskrifter danner grundlag for økologiregnskab i tracezilla.

Sådan gør du for at oprette en ny opskrift

 1. Vælg Produktion i topmenuen og klik på Opskrifter i rullemenuen.
 2. Klik på knappen Tilføj ny i øverste højre hjørne.
 3. Giv opskriften et Navn og evt. en Referencekode.
 4. Lav evt. en Beskrivelse.
 5. Angiv om opskriften skal være aktiv, dvs. om den kan tilføjes til produktionsordrer.
 6. Du kan evt. tildele opskriften et tag.

Opskriftbilledet åbnes når du har oprettet opskriften. Ellers kan du finde den igen i listen over opskrifter. Du kan gå tilbage til en opskrift og rette stamoplysningerne senere ved at klikke på den blå knap med pilen i listen over opskrifter ud for den pågældende opskrift.

 

Sådan gør du for at tilføje slutprodukter til din opskrift

 1. Klik på knappen Tilføj slutprodukt i sektionen En opskriftenhed producerer.
 2. Vælg hvilken vareart produktionen skal resultere i. Skriv en del af navnet eller varenummeret for at vælge. Har du endnu ikke oprettet slutproduktet som vareart, kan du læse om varearter her.
 3. Angiv hvor mange måleenheder/kasseenheder én opskriftenhed skal producere. En opskriftenhed kan fx være 1 kolli á 6 styk eller 1 kg. En opskriftenhed er den enhed som én opskrift producerer - så at sige en ‘portion’. Du bestemmer selv din opskriftenhed. Opskriftenheden kan ikke brydes ned til fx en halv opskrift, når du producerer, så det kan være en fordel at have en mindre enhed, som du ganger op når du producerer.
 4. Angiv hvor mange måleenheder der går på en kasseenhed. Dette forhold kan være låst for varearten. Læs mere om opsætning af måleenheder.
 5. Ved at sætte flueben i Opret og justér opskrift automatisk vil opskriften tilføjes til en produktionsordre automatisk, når den producerede vareart oprettes som vareparti under fanen Producerede varepartier, og varepartilinjerne for de forbrugte ingredienser udfyldes med udgangspunkt i opskriften. På tilsvarende vis vil mængden af ingredienser og produkter tilpasses, når der ændres i antallet af producerede varepartier.
 6. Klik Gem.

Du kan tilføje flere slutprodukter til den samme opskrift. Det er fx relevant hvis produktionen resulterer i et eller flere biprodukter.

Sådan gør du for at tilføje ingredienser til din opskrift

 1. Klik på knappen Tilføj ingrediens i sektionen En opskriftenhed forbruger.
 2. Vælg hvilken vareart der skal tilføjes. Skriv en del af navnet eller varenummeret for at vælge. Har du endnu ikke oprettet ingrediensen som vareart, kan du læse om varearter her.
 3. Angiv i hvilken mængde ingrediensen skal indgå i én opskriftenhed.
 4. Angiv forventet svind i forbindelse med forarbejdning af ingrediensen til det nye produkt fx fordampning af vand eller skræller fra grønt.
 5. I feltet Rund op til nærmeste, kan du vælge at runde op til nærmeste 1-1000 i vareartens målenhed fx gram. Når en vareart er sat op i kg og gram, foretrækkes det ofte at denne sættes til 100 gram.
 6. Klik Gem.
 7. For efterfølgende at redigere ingrediensen skal du klikke på den lille gule firkant med pennen.
 8. For at slette ingrediensen skal du klikke på den røde firkant med skraldespanden.

Sådan tilføjer du forventede omkostninger og overheads til din opskrift

Du kan tilføje de forventede omkostninger til din opskrift. Det kan fx være produktionsomkostninger i forbindelse med produktion hos en ekstern producent eller fragt til og fra produktionsstedet.

Du skal ikke tilføje forventede omkostninger for de varearter, der indgår i opskriften (fx hvis du har inkluderet emballage). Disse omkostninger medregnes allerede.

 1. Klik på Tilføj budgetpost.
 2. Indtast evt. et Memo og vælg en Kategori i listen.
 3. Hvis beløbet skal medregnes som overhead i de faktisk omkostninger, skal du markere ud for Dette er Overhead. Det er fx relevant, hvis du producerer selv, og du gerne vil medregne udgifterne til produktionen (afskrivning på materiel, rengøring af materiel før/efter produktion, opstartsomkostninger, arbejdsløn etc.).
 4. Hvis beløbet er et engangsbeløb, som fx fragt, skal du markere ud for Denne er fast. Beløbet vil dermed kun blive medregnet én gang uafhængigt af hvor mange opskriftenheder, du producererer.
 5. Indtast omkostningsbeløbet pr. opskriftenhed. Dette beløb bliver medregnet pr. opskriftenhed. Hvis budgetposten er fast, skal du indtaste det samlede beløb for omkostningen uafhængigt af, hvor mange opskriftenheder, der produceres.
 6. Du kan vælge at tildele et eller flere tags.
 7. Klik Gem.
×

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få de nyeste vejledninger i din indbakke.

Vejledninger

Kom godt i gang

Ofte oplevede problemer

Import og eksport af data

Integrationer

Stamdata

Opsætning

Ordrestyring

Lagerstyring

Finansiel

Rapporter

Øvrige