Hjem Få hjælp Blog Gå til app
Skift sprog: English

Partnerrelationer for varearter

Når du opretter en vareart, kan du tilføje partnerrelationer til denne.

Man kan knytte en leverandør, kunde eller producent til en bestemt vareart og derved sætte nogle regler op for hvilke funktionaliteter der skal udløses, når partneren vælges fx i ordrehoveder eller forecasting-funktionen.

Funktionaliteten afhænger af, hvilket felt du udfylder. Ved opsætning af partnerrelationer giver det mulighed for at bruge funktioner i forbindelse med følgende:

  • I forbindelse med forecasting til at vises det estimerede salg til en bestemt kunde. Til at vise forsyningsbehovet og hvilke råvarer der skal bestilles hos en bestemt leverandør.
  • Er du i gang med at oprette en prisliste til en bestemt kunde, kan du vælge kun at få vist de varearter, hvor der er en kunderelation. Du kan på samme måde vælge, at du kun vil have vist de varearter, som der er en partnerrelation for i lagerbeholdning.
  • Når du tilføjer en varepartilinje til en ordre, kan du vælge kun at få vist de varer, som har en partnerrelation knyttet til den partner, som er valgt i ordrehovedet.
  • Hvis du sælger nogle varer på din webshop via Shopify-integrationen med et andet varenummer end det varenummer som varen er oprettet med i tracezilla (hvis varenumret ikke stemmer helt overens), oprettes en partnerrelation for at sætte forbindelse mellem tracezilla og Shopify.
  • Til at søge i rapporter fx Lagerbevægelser. Her er filteret Metode til udvælgelse af varearter og valgmulighederne Kunde, Leverandør og Producent baseret på partnerrelationer på varearten.

 

I det følgende kan du se eksempler på i hvilke tilfælde det er relevant at tilføje en partnerrelation, som bliver vist på dokumenter ud for en varepartilinje:

  • Hvis man bestiller varer hos en leverandør som gerne vil have oplyst deres eget varenummer.

  • Hvis en kunde stiller krav om at et varenummer skal oplyses fx dessin nummer.

  • Hvis en kunde stiller krav til en bestemt resterende holdbarhed af en vare. Det ses fx hos nogle detailkæder.

Ved overskridelse af kravet, vil der på salgsordren fremkomme en advarsel med rød med teksten Krav til holdbarhed overskredet. På varepartilinjen står der hvor mange dages resterende holdbarhed varerne bør have (60 dage), og hvor mange dage holdbarheden overstiger kravet (20 dage). Antal dage kravet er overskredet vises ift. leveringsdatoen i ordrehovedet.

  • Hvis en leverandør har krav om at en minimumsmængde bestilles for at handlen kan gennemføres.

Hvis ordreantallet er under det angivne mindste ordreantal, vil der fremkomme en advarsel med rød på indkøbsordren med teksten Under mindste ordremængde med oplysning om, hvad den mindste ordremængde er.

  • Hvis du har et andet varenummer og varenavn end din lønproducent, men lønproducenten gerne vil se på dokumenter hvilken vareart som korrespondere til det der står i deres system.

×

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få de nyeste vejledninger i din indbakke.

Vejledninger

Kom godt i gang

Ofte oplevede problemer

Import og eksport af data

Integrationer

Stamdata

Opsætning

Ordrestyring

Lagerstyring

Finansiel

Rapporter

Øvrige

Handel