Hjem Få hjælp Blog Gå til app
Skift sprog: English

Produktionsordre

Når du ønsker at forarbejde eller pakke varer fra dit varelager, skal du oprette en produktionsordre. Du kan vælge at producere ved hjælp af faste opskrifter. Se nedenfor.

Hvis du ønsker at producere direkte til salg eller købe direkte til produktion, kan du gøre brug af direkte forsendelse.

Under dine virksomhedsindstillinger, kan du sætte nogle standardindstillinger for dine ordrer.

Denne vejledning er inddelt i 3 overordnede trin: 1) Opret produktionsordre, 2) Tilføj opskrift til produktionsordre eller 2) Produktionsordre uden brug af opskrift og 3) Afsend og modtag ordre.

Trin 1: Opret produktionsordre

 1. Vælg Produktion i topmenuen og klik på Ordrer i dropdown-menuen.
 2. For at oprette en produktionsordre, klikker du på knappen Opret produktionsordre i øverste højre hjørne.
 3. Udfyld ordredetaljer med Producent og Lokation. Hvis producenten allerede er blandt dine partnere, kan du skrive en del af navnet og vælge det fra listen. Ellers klikker du Tilføj ud for feltet og tilføjer producenten som partner. Hvis det er din virksomheds produktion, vælger du din egen profil som producent. Hvis en lokation allerede er udfyldt for producenten, vil den automatisk blive udfyldt. Hvis der er flere lokationer, skal du vælge den rette.
 4. Vælg Ordredato og indtast evt. en Reference til dokumenter fx batchnummer.
 5. Vælg om Status skal være sat til Kladde eller Ordre. Som udgangspunkt vil status være sat til kladde. Forbrugte og producerede varepartier vil ikke blive genberegnet når opskrifter tilføjes, ændres eller fjernes fra en produktionsordre, der har status som en ordre, hvorfor det kan være en fordel at lave ordren som en kladde.
 6. Vælg Partner og Lokationer for Levér færdig produktion til og Afhent varepartier der skal indgå i produktionen fra. Hvis din virksomhed selv producerer varepartiet skal du sætte din profil som partner i begge felter og vælge din lagerlokation i begge lokationsfelter.
 7. Vælg eventuelt en Speditør.
 8. Vælg Leveringsdato, Afhentningsdato og Tilgængelighedsdato. Tilgængelighedsdatoen er datoen for hvornår det producerede varepart er tilgængeligt på leveringslokationen og kan indgå i andre ordrer.
 9. Opret produktionsordren ved at klikke på Gem. Når ordren er oprettet, får du vist ordren. Du kan skifte mellem at få vist fanerne Ordre- og Leveringsdetaljer øverst til venstre.

Trin 2: Tilføj opskrift til produktionsordre

Du kan vælge at anvende opskrifter i din produktionsordre. Hvis din virksomhed producerer økologiske fødevarer, skal du lave dine produktioner på baggrund af en opskrift, for at de producerede varepartier fremgår af din input-output rapport til økologiregnskabet. Læs her hvordan du laver en opskrift.

NB! Det er vigtigt at du opretter dine produktionsordrer med status som Kladde, når du bruger opskrifter. På den måde vil systemet automatisk justere mængder på de forbrugte varepartier i henhold til opskriften, hvis der ændres i antal producerede varepartier. Denne genberegning/justering sker ikke, hvis produktionsordren har status som Ordre. Når du ændrer status på produktionsordren fra Kladde til Ordre, vil mængderne ikke længere genberegnes.

 1. Klik på fanen Opskrifter nederst i ordrebilledet.
 2. Klik på knappen Tilføj opskrift til produktionsordre.
 3. Klik i feltet Find opskrift og vælg den opskrift, du skal producere. Hvis ikke du har oprettet opskriften, skal du gøre det først. Læs mere her.
 4. Angiv mængde, dvs. hvor mange opskriftenheder, du skal producere.
 5. Klik Gem.
 6. Under fanen Producerede varepartier kan du nu se de varer der skal produceres.
 7. Under fanen Forbrugte varepartier kan du se de varer der skal indgå i produktionen.
 8. Du skal vælge hvilke specifikke varepartier, der skal indgå i produktionen. Det kan du gøre ved at klikke på Vælg varepartier. Når du har valgt varepartierne til ordren, og klikket på Bliv for at gemme, kan du udskrive en Plukkeliste. Klik Gå til ordre, når du har valgt dine varepartier og gemt.
 9. Alternativt kan du ud for en varepartilinje klikke på rediger-knappen, der er illustreret som en blyant. Herefter kan du i feltet Hvordan skal varepartierne udvælges? klikke på Specificer vareparti. Så vil der komme et nyt felt frem, hvor du kan vælge varepartiet.
 10. Alternativt kan du klikke på Foreslå varepartier til levering. Systemet vil nu foreslå nogle varepartier på baggrund af udløbsdato (eller indkøbs-/produktionsdato), så det ældste vareparti altid bruges først. Herefter skal du vælge varepartierne.

 

Trin 2: Produktionsordre uden brug af opskrift

 1. Under fanen Producerede varepartier kan du tilføje de varer, der skal produceres:
  1. Klik Opret varepartier.
  2. Vælg den vareart du ønsker at producere.
  3. Indtast hvor meget du ønsker at producere.
  4. Hvis du får produceret hos en partner, kan du indtaste en Enhedspris, hvis du afregner lønproduktion per produceret enhed.
  5. Klik Gem.
 2. Under fanen Forbrugte varepartier kan du vælge de varepartier, der skal indgå i produktionen:
  1. Klik Tilføj varepartilinje.
  2. Du kan begynde at skrive noget af navnet eller nummeret på varearten og vælge varearten i dropdown-menuen.
  3. I feltet Hvordan skal varepartierne udvælges? kan du vælge Specificer vareparti for at vælge varepartiet med det samme. Du kan også vælge Lad et hvilket som helst vareparti blive plukket. Så vil det vareparti med ældste udløbsdato vælges først. Du kan også vente med at vælge varepartierne til senere ved at klikke på Vælg varepartierne på et senere tidspunkt i listen.
  4. Indtast Antal varepartier, der skal indgå af varearten i produktionen.
  5. Klik Gem og tilføj evt. flere varepartilinjer. Ellers klik Luk vindue
 3. Under fanen Forbrugte varepartier skal du vælge hvilke specifikke varepartier, der skal indgå i produktionen, hvis ikke du allerede har gjort det i de tidligere trin. Det kan du gøre ved at klikke på Vælg varepartier. Når du har valgt varepartierne til ordren, og klikket på Bliv for at gemme, kan du udskrive en Plukkeliste. Klik Gå til ordre, når du har valgt dine varepartier og gemt.
 4. Alternativt kan du ud for en varepartilinje klikke på rediger-knappen, der er illustreret som en blyant. Herefter kan du i feltet Hvordan skal varepartierne udvælges? klikke på Specificer vareparti. Så vil der komme et nyt felt frem, hvor du kan vælge varepartiet.
 5. Alternativt kan du klikke på Foreslå varepartier til levering. Systemet vil nu foreslå nogle varepartier på baggrund af udløbsdato (eller indkøbs-/produktionsdato), så det ældste vareparti altid bruges først. Herefter skal du vælge varepartierne.

Trin 3: Afsend og modtag ordre

Når du har modtaget eller afsendt en ordre kan du nemt markere varepartierne som modtaget/afsendt ved hjælp af hurtigknapperne Afsend til produktion og Modtag færdig produktion i øverste højre hjørne på ordren. Når du skal afslutte produktionsordren, skal du klikke på Modtag færdig produktion. Læs mere under Leveringer.

 

Cowboy-trick!

Er du kommet til at klikke Bekræft ordre eller Afsend ordre for tidligt?

Hvis ikke du allerede har solgt varerne eller brugt dem i en anden ordre, kan du sætte statussen på ordren tilbage til kladde og få ordren til at genberegne ifølge opskriften.

 1. Gå til fanen Producerede varepartier.
 2. Sæt flueben ved varepartilinjerne, klik på Massehandlinger og vælg Ændre forsyningsstatus. Vælg Kladde.
 3. Rediger ordrens status til Kladde. Det gøres i ordrehovedet ved at trykke på Rediger og vælg Kladde i feltet Status.
 4. Gå til fanen Opskrifter og klik på Rediger. Gem uden at rette noget. Så vil ordren genberegne ifølge opskriften.
×

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få de nyeste vejledninger i din indbakke.

Vejledninger

Kom godt i gang

Ofte oplevede problemer

Import og eksport af data

Integrationer

Stamdata

Opsætning

Ordrestyring

Lagerstyring

Finansiel

Rapporter

Øvrige

Handel