Hjem Få hjælp Blog Gå til app
Skift sprog: English

Varearter

En vareart i tracezilla kan sidestilles med et varenummer. Forskellen mellem de to, er at en vareart indeholder flere informationer end et varenummer. Du kan læse mere i vores ordbog om varearter.

Når en vareart oprettes er der mulighed for avanceret opsætning pga. de mange indstillinger. Derfor findes der supplerende vejledninger til opsætningen af en vareart:

Du finder en oversigt over dine varearter via Virksomhedsindstillinger eller ved at klikke på Lager i topmenuen og derefter Varearter.

 

Generel opsætning af varearter

 1. Klik på dit virksomhedsnavn i højre side af topmenuen og vælg Virksomhedsindstillinger.
 2. Klik på knappen Gå til i højre side ud for overskriften Varearter.

Du kan også tilgå og oprette dine varearter under Lager.

 1. Vælg Lager i topmenuen og klik på Varearter i rullemenuen.
 2. Du kan oprette varearter ved at klikke Tilføj ny i øverste højre hjørne. Du kan vælge at bruge wizarden til at oprette dine varearter. Med wizarden kan du oprette varearter i nogle få simple trin. Klik på Wizard.
 3. Når du opretter varearter, skal du tildele den et Varenr. og et Navn, som er det der vil blive vist i systemet og på dokumenter, når du håndterer varearten. Du kan klikke på pilen ud for Indtast varenummer og vælge Foreslå varenummer. Ved at klikke på Foreslå varenummer vil systemet vælge det næste ledige nummer i nummerserien ud fra de varearter, som allerede er oprettet eller foreslå 1001 ved helt nye varearter.
 4. Det kan være en fordel at strukturere varenumrene efter tags fx Råvare, Færdigvare og Emballage, som får deres egen nummerserie fx 1000 for råvarer, 2000 for færdigvarer og 3000 for emballage. Du kan oprette et tag ved at klikke på +-symbolet ud for Tags. Når du har tilføjet et tag vil varenumrene kunne blive foreslået på baggrund af disse tags. For at systemet kan foreslå et varenummer på baggrund af tags kræver det at nummerserien er konsistent for det tag, som varerne er tildelt. Fx vil det ikke være muligt for systemet at foreslå et varenummer til en råvare, hvis der tidligere er blevet oprettet en færdigvare midt i nummerserien.
 5. NB! Når du opretter emballage som vareart er det fordel at oprette varearten uden sporbarhed. Det giver større frihed, når der plukkes og redigeres i ordrer, samtidig med at du stadig kan have overblik over antal tilgængelige på lager. Fødevarekontaktmaterialer skal der dog være sporbarhed på.
 6. Du kan gøre varearten aktiv eller ikke aktiv. Det er relevant for udgåede varer at vælge Nej i dette felt. Af hensyn til sporbarhed er det ikke muligt at slette en vareart helt, når en vareart er taget i brug dvs. indgår i ordrer. Varearten vil dog ikke være tilgængelig eller figurere i lister, når varearter skal vælges til ordrer, opskrifter, services m.m.
 7. Vælg en Kategori for varearten. Du kan vælge Råvare eller Færdigvare. Dette er relevant ift. input-output rapporten som et økologiregnskab baserer sig på. Økologiregnskabet er delt op i råvarer og færdigvarer. Færdigvarer er i dette tilfælde de varearter som virksomheden har forarbejdet, mens råvarer er de varearter som virksomheden modtager fra leverandører.
 8. Du kan også tildele varearten andre former for tags. De tildelte tags kan anvendes til at danne rapporter på baggrund af og til at etablere regler om fx. afgifter. Læs mere om tags her.
 9. Hvis du har et EAN-nummer fra GS1 kan du angive det på varearten. Et stregkodenummer er unikt for den enkelte vareart, og derfor kan flere varearter ikke have det samme EAN-nummer.
 10. Gå til næste fane Mål og enheder. Du skal også definere hvilken Måleenhed (fx stk, kg eller liter) den pågældende vareart skal opgøres i på tværs af varepartier. Når varearten håndteres i systemet, vil varepartier som standard blive opgjort i den valgte enhed. Du kan evt. vælge Ja i Benyt fast kasseenhed. Dette er relevant, hvis du vil opgøre varearten i stk og kolli. Du kan læse mere om opsætning af måleenheder her.
 11. Der er mange andre mulighed for en avanceret opsætning af varearten. Ovenfor er de mest væsentlige felter i opsætningen gennemgået. Nedenfor kan du læse mere om andre detaljer du kan tilføje til varearten. Du kan også læse mere i vejledningen for Mængdeangivelser. Når du har indtastet de øvrige relevante oplysninger for din vareart, klikker du på Gem i nederste højre hjørne i dialogvinduet.

 

Vejledning til felterne i en vareart

Her kan du se forklaringer på de enkelte felter, der kan udfyldes for varearten. De vigtigste, som skal udfyldes, er markeret med stjerne og forklaret nærmere ovenfor.

Navn og identifikation  
Varenummer* Her skriver du vareartens varenummer.
Navn* Her skriver du vareartens navn som du gerne vil have at det skal fremgå på fakturaer og andre dokumenter.
EAN, kasseenhed Et EAN-nummer (European Article Numbering) er et stregkodenummer på 13 cifre.

Her skriver du det EAN-nummer, der knytter sig til din kasseenhed. Hvis vareartens kasseenhed er kolli, vil det være det EAN-nummer, der knytter sig til en kolli.
EAN, måleenhed Et EAN-nummer (European Article Numbering) er et stregkodenummer på 13 cifre.

Her skriver du det EAN-nummer, der knytter sig til din måleenhed. Hvis vareartens måleenhed er stk, vil det være det EAN-nummer, der knytter sig til en stk.
EAN, pakke Her kan du skrive et EAN-nummer, der knytter sig til den pakke, som dine varer kan pakkes i.
Kategori* Hvis varen både skal bruges som færdigvare og råvare, skal den have kategorien Råvare.
Mål og enheder  
Primære måleenhed* Måleenheden er den enhed som varearten måles i på tværs af varepartier, dvs. uafhængigt af hvordan, den er pakket. De mest almindelige vil være kg, liter eller stk.
Benyt fast kasseenhed* Hvis varearten altid håndteres i en fast kasseenhed fx. kolli, skal der stå Ja her.
Kasseenhed(*) For at kunne angive en kasseenhed, skal der stå Ja under Benyt fast kasseenhed.

Hvis varearten altid er i en bestemt type kasseenhed fx kolli, palle eller bigbag, kan du angive kasseenheden her. Kasseenheden kan ikke brydes ned i mindre dele. I tilfælde af, at du modtager fx sække af 15 kg, som du disponerer fra i færre kg, skal du benytte pakke-funktionen. Læs mere her.
Tillad decimaler ned til(*) Når du har angivet en primær måleenhed, skal du vælge ned til hvilken enhed, der kan angives decimaler. Hvis du angiver kg som måleenhed og vælger kg i feltet Tillad decimaler ned til, vil det kun være muligt at angive i hele kg.

De mest almindelige er:
g, hvis måleenheden er kg.
ml, hvis måleenheden er litre.
cm, hvis måleenheden er meter.
mg, hvis måleenheden er g.
Standard antal måleenheder pr. kasseenhed(*) Hvor mange måleenheder går der som standard på en kasseenhed. Fx hvor mange stk går der på en kolli, eller hvor mange kg går der stk. fx 1 kolli á 6 styk.
Nettovægt pr. kg/stk/l* Angiv hvor meget varen vejer på kg, stk eller liter. Hvis din måleenhed er stk og en stk vejer 97g, skal du skrive 0,097 kg.

Vægten bruges til at fordele udgifter og budgetposterne på varearterne, når kostprisen beregnes. Læs mere om hvordan kostprisen beregnes i tracezilla.
Bruttovægt pr. kg/stk/* Samme som ovenfor, men her for bruttovægten, dvs. måleenhedens vægt inkl. emballage.
Lead time Angiv hvor mange dage det i reglen tager at få varearten på lager igen. Alle dage tæller med, også weekenddage.
Genbestillingspunkt Du kan angive, hvornår der skal bestilles nye varer af den givne vareart. Genbestillingspunktet bliver opgjort i den valgte måleenhed.
Dage ind til Bedst Før Hvis du udfylder denne, kan Bedst Før beregnes på baggrund af varepartiets produktionsdato.
Dage ind til Sidste Anvendelsesdato Hvis du udfylder denne, kan Sidste anvendelsesdato beregnes på baggrund af varepartiets produktionsdato.
Kan nye varepartier oprettes på denne vareart? Hvis varearten skal være aktiv, skal du vælge Ja.
Mængdeangivelser Kræver tilslutning. Læs mere her.
Defineret mængdeangivelse Du definerer selv dine mængdeangivelser. Mængdeangivelser anvendes bl.a. til at beregne punktafgifter. Læs mere i vejledningen for mængderapporten.
Certificeringsorganer  
Certificeringsorgan #1 Hvis varen er certificeret under en certificeringsordning (Økologi, Fair Trade, MSC etc.), skal du skrive certificeringsorganet her. Certificeringsorganet skal være oprettet som en partner før indlæsningen.
Certificeringsorgan #2 Hvis varearten er certificeret under flere ordninger, kan du angive certificeringsorganet her. Der gælder det samme som ovenfor.
Certificeringsorgan #3 Samme som ovenfor.
Vareattributter  
Toldstatus, aktivér Toldstatus er en attribut, du kan slå til og fra afhængigt af om det er relevant for den enkelte vareart. Hvis toldstatus er relevant, skal du klikke Aktivér i den lille firkant Toldstatus er kun relevant ved handel med tredjelande.
Toldstatus, standardværdi Hvis du har aktiveret Toldstatus, kan du her angive hvilken toldstatus varearten som udgangspunkt har. Toldstatus kan ændres på varepartiet.
EU tarifkode, aktivér EU tarifkode er en attribut, du kan slå til og fra afhængigt af om det er relevant for den enkelte vareart. Hvis EU tarifkode er relevant, skal du klikke Aktivér i den lille firkant.
EU tarifkode, standardværdi Hvis du har aktiveret EU tarifkode, kan du her angive hvilken tarifkode varearten som udgangspunkt har. Tarifkoden kan ændres på varepartiet.
Pakning, aktivér Pakning er en attribut, du kan slå til og fra afhængigt af om det er relevant for den enkelte vareart. Denne attribut er relevant, hvis pakningen af varen kan variere fra vareparti til vareparti. Hvis Pakning er relevant, skal du klikke Aktivér i den lille firkant.
Pakning, standardværdi Hvis du har aktiveret Pakning, kan du her angive hvilken pakning varearten som oftest har (fx 20kg sække eller bigbag etc.). Pakningen kan ændres på varepartiet.
Kvalitet, aktivér Kvalitet er en attribut, du kan slå til og fra afhængigt af om det er relevant for den enkelte vareart. Denne attribut er relevant hvis kvaliteten af varen kan variere fra vareparti til vareparti. Hvis Kvalitet er relevant, skal du klikke Aktivér i den lille firkant.
Kvalitet, standardværdi Hvis du har aktiveret Kvalitet, kan du her angive hvilken kvalitet, varearten som udgangspunkt har (fx 1. sortering, kvalitet 2 etc.). Kvaliteten kan ændres på varepartiet.
Størrelse, aktivér Størrelse er en attribut, du kan slå til og fra afhængigt af om det er relevant for den enkelte vareart. Denne attribut er relevant hvis varens størrelse kan variere fra vareparti til vareparti. I så fald skal du skrive Ja. Hvis størrelsen altid er den samme, skal du skrive Nej.
Størrelse, standardværdi Hvis du har aktiveret Størrelse, kan du her angive hvilken størrelse, varearten som udgangspunkt har (fx 2-3 mm eller 4-5 cm etc. Størrelsen kan ændres på varepartiet.
Specifikation, aktivér Specifikation er en attribut, du kan slå til og fra afhængigt af om det er relevant for den enkelte vareart. Denne attribut er relevant hvis varens størrelse kan variere fra vareparti til vareparti. Hvis Størrelse er relevant, skal du klikke Aktivér i den lille firkant.
Specifikation, standardværdi Hvis du har aktiveret Specifikation, kan du her angive hvilken specifikation varearten som udgangspunkt skal have. Specifikationen kan ændres på varepartiet.
Lagerplads, aktivér Lagerplads er en attribut, du kan slå til og fra afhængigt af om det er relevant for den enkelte vareart. Denne attribut er relevant, hvis varepartier ikke altid ligger på det samme sted på lageret. Hvis Lagerplads er relevant, skal du klikke Aktivér i den lille firkant. Attributten giver mulighed for at lave simpel lagerstyring og gør det nemt at lave plukkeliste.
Lagerplads, standardværdi Hvis du har aktiveret Lagerplads, kan du her angive hvilken lagerplads, varearten som udgangspunkt har, dvs. hvor på lageret varepartiet befinder sig. Lagerpladsen kan ændres på varepartiet.
Øvrige  
Vis kun summer på fakturaer Sæt flueben, hvis relevant.

Hvis der sættes flueben i denne boks, vil kun det summerede antal for varearten forekomme på fakturaen i stedet for sporbarhedsoplysninger på de enkelte varepartier.
Slå pakkeantal til for indgående ordrer (produktion, indkøb) Sæt flueben, hvis relevant.

Hvis der sættes flueben i denne boks, vil du kunne bruge funktionen pakker for indkøbte varepartier og for producerede varepartier på produktionsordrer.

Du kan læse mere om pakker og pakkestørrelse her.
Slå pakkeantal til for udgående ordrer (salg, produktion, lagerflyt) Sæt flueben, hvis relevant.

Hvis der sættes flueben i denne boks, vil du kunne bruge funktionen pakker for varepartier der skal sælges, indgå som ingredienser i produktioner og flyttede varepartier.
Gennemsnitlig pakkestørrelse Kan være: heltal.

Indtast størrelsen på din pakke fx 20 kg. Du kan læse mere om pakker og pakkestørrelse her.
Gennemtving pakkestørrelse på indgående ordrer (produktion, indkøb) Sæt flueben, hvis relevant.

Hvis der sættes flueben i denne boks, vil den angivne pakkestørrelse altid være den størrelse, som indkøbes eller produceres.
Standard oprindelsesland Vælg land fra listen.

Hvis varearten altid kommer fra det samme oprindelsesland fx kaffebønner fra Indonesien, kan det angives her.

 

Produktinformation

Når en vareart er oprettet, kan du tilføje yderligere produktinformation i form af dimensioner. I oversigten over varearterne, kan du klikke på den blå knap med tre prikker og en pil. Vælg derefter produktinformation.

Nu har du for at angive mål/størrelsen på en vare. Det kan fx være nyttigt at kunne slå dimensionerne på en kolli op i forbindelse med pakning af en palle.

 

Skjul linjer med bestemte varearter på dokumenter

Det er nu muligt at skjule linjer med bestemte varearter på dokumenter såsom ordrebekræftelser og fakturaer. Det er kan være relevant for udlånt emballage eller lignende, som du vil styre lagerbeholdningen af, men som blot følger med de øvrige varer på ordren.

 1. For at varearten kan skjules på dokumenter, skal der først sættes et flueben på varearten. Det gør du ved at klikke på Lager i topmenuen og vælge Varearter i rullemenuen.
 2. Find den pågældende vareart, som skal skjules på dokumenter. Klik på Rediger ud for varearten.
 3. Gå til fanen Øvrige.
 4. Sæt flueben ved Skjul på dokumenter.
 5. Nu bliver varearten skjult på ordrebekræftelser, følgesedler og fakturaer. NB! Varearten vil kun blive skjult på fakturaer, hvis ikke der er angivet en pris for varen på ordrens varepartilinje (pris på 0 kr).
×

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få de nyeste vejledninger i din indbakke.

Vejledninger

Kom godt i gang

Ofte oplevede problemer

Import og eksport af data

Integrationer

Stamdata

Opsætning

Ordrestyring

Lagerstyring

Finansiel

Rapporter

Øvrige

Handel